Samira (9) ging van een angstige vlucht naar een veilig thuis

“In Nederland is het veilig. Voordat we naar Nederland kwamen, mochten we niet vaak naar buiten. Er waren geen fijne mensen op straat en we moesten meestal binnenblijven”, vertelt de Eritrese Samira (9). Samira is blij dat ze in Nederland naar school kan: “de leraren zijn hier aardiger en ik maak veel nieuwe vrienden.” Maar ook hier gooit corona roet in het eten. Met alle gevolgen van dien.
War Child TeamUp in Nederland - spelende kinderen

Samira is blij dat ze weer naar school kan.

Foto: Michael Jessurun

Corona heeft ertoe geleid dat scholen hun deuren moesten sluiten. En dat terwijl school voor Samira meer is dan een plek om te leren. Het is een plek waar ze uit haar schulp kruipt, zichzelf laat zien en waar ze zich veilig voelt. Tijdens de eerste lockdown was thuisonderwijs onvermijdelijk. “De thuissituatie van deze kwetsbare kinderen leent zich vaak niet om rustig het schoolwerk thuis te doen. Door de taalbarrière hebben ze extra ondersteuning nodig. Deze ondersteuning ontbreekt thuis, waardoor kinderen afhaken en een achterstand oplopen” vertelt haar leerkracht Cora Cijvat, die lesgeeft aan kinderen die net in Nederland zijn.

“Kinderen vielen terug in oude gedragspatronen. Ik zag meer frustratie. De kinderen moesten duidelijk weer wennen aan de structuur die er weer is"
Leerkracht Cora Cijvat

Impact tweede lockdown

Tot grote opluchting van Cora mocht haar klas tijdens de tweede lockdown weer naar school, omdat haar leerlingen onderdeel uitmaken van de doelgroep kwetsbare kinderen. De achterstand van veel kinderen werd pijnlijk duidelijk. Cora vertelt: “de taalachterstand is enorm. Kinderen spreken thuis vaak hun moedertaal waardoor de Nederlandse taal op de achtergrond raakt.” Ook de gevolgen op sociaal-emotioneel gebied zijn merkbaar. “Kinderen vielen terug in oude gedragspatronen. Ik zag meer frustratie. De kinderen moesten duidelijk weer wennen aan de structuur die er weer is.”

War Child TeamUp in Nederland - kinderen op school

De klas van Cora mocht tijdens de tweede lockdown weer naar school.

Foto: Michael Jessurun

Inhaalslag

Cora maakt met haar klas een flinke inhaalslag, niet alleen op educatief gebied maar ook sociaal-emotioneel. Lezen, rekenen en schrijven worden afgewisseld met het leren van persoonlijke en sociale vaardigheden door de spel- en bewegingsactiviteiten van TeamUp. Kinderen maken plezier met elkaar, uiten hun frustratie en komen opnieuw in contact met elkaar. Voor veel kinderen zijn de activiteiten een uitlaatklep, essentieel in een beangstigende pandemie. De reden dat Cora de activiteiten altijd heeft voortgezet. Aangepast rooster of niet.

Als de activiteiten beginnen, is Samira er vliegensvlug bij. Bij het spel waarin ze met haar handen op de rug een bal moet doorgeven, bloeit ze op. “Samira kan in de klas erg verlegen en terughoudend zijn, maar tijdens TeamUp neemt ze regelmatig het voortouw. Ze denkt mee en laat zich zien”, vertelt Cora. Samira is vooral blij dat ze niet de hele dag hoeft te leren maar ook lekker kan spelen: “waar ik woonde deden we geen spelletjes, alleen maar schoolwerk.” Bij de uitleg van de activiteiten wordt zo min mogelijk gepraat, leerkracht Cora laat vooral zien hoe het moet. “Soms vind ik het een beetje lastig te begrijpen, maar meestal weet ik wel wat ik moet doen”, vertelt Samira met enige trots.

War Child TeamUp in Nederland - spelende kinderen

Samira is blij dat naast leren er ook tijd is om te spelen

Foto: Michael Jessurun

War Child TeamUp in Nederland - spelende kinderen

Met TeamUp leert Cora leerlingen persoonlijke en sociale vaardigheden

Foto: Michael Jessurun

“Waar ik woonde deden we geen spelletjes, alleen maar schoolwerk"
Samira, Eritrea

Toekomst

Die trots is meer dan terecht want Samira ontwikkelt zich hartstikke goed. Ze heeft het naar haar zin in Nederland en is blij dat de scholen weer zijn geopend. Cora ziet de structuur weer langzaam terugkomen in haar klas, en doet haar best kinderen klaar te stomen voor volgend schooljaar. Samira gaat dan naar groep 6. Ze kan niet wachten!