Nóg meer kinderen in oorlog leren met tablets dankzij steun Nationale Postcode Loterij

Tijdens het Goed Geld Gala van de Nationale Postcode Loterij op 4 maart ontving ons onderwijsprogramma met tablets een extra bijdrage van maar liefst 2,5 miljoen euro. Waar gaan we dit geld voor gebruiken?

Onderwijs met tablets

Met de methodologie van ons bekroonde programma Can’t Wait to Learn (CWTL) leren wij kinderen in conflictgebieden via educatieve spellen lezen, schrijven en rekenen. Dit doen we door gevluchte kinderen én de kinderen van het gastland toegang te geven tot tabletonderwijs. Deze educatieve spellen zijn aangepast aan de leefwereld van de kinderen en de curricula van het land, met goedkeuring van nationale ministeries van onderwijs.

Children in South Sudan receive tablet education with Can't Wait to Learn from War Child

Soedanese kinderen maken kennis met leren op onze tablets

Foto: War Child

Soedanese kinderen tekening co-creatie Can't Wait to Learn - War Child

Wij betrekken kinderen en lokale illustratoren bij het ontwerpen van de spellen

Wij zetten de extra bijdrage van 2,5 miljoen euro op deze drie manieren in:

1 - Vertalen naar het Frans

Om te beginnen kunnen wij dankzij de hulp van de Nationale Postcode Loterij (NPL) naast de Arabische en Engelse variant, een Franse versie van de Can't Wait to Learn-methode ontwikkelen. Met deze Franse versie kunnen we ook in (deels) Franstalige landen zoals Tsjaad van start gaan.

2 - Opschalen voor meer impact

Wij kunnen onze programma’s in Soedan, Lebanon en Oeganda opschalen, zodat nóg meer kinderen toegang krijgen tot kwaliteitsonderwijs. Onze doel is om met CWTL eind volgend jaar 170.000 kinderen te helpen in de landen waar wij nu al actief zijn.

3 - Ook voor kinderen in Tsjaad

Tot slot kunnen wij met de inhoud en het ontwerp van onze Arabische reken- en leesspellen aanpassen aan de nieuwe context en het curriculum van Tsjaad. Dit doen wij met hulp van tekeningen en verhalen van de Tsjadische kinderen, die wij samen met lokale illustrators transformeren tot een passende digitale leeromgeving.

Inspirerende Bedrijvenacties_tablets_Can't Wait to Learn voor War Child_201021

Kinderen leren op een flexibele, effectieve en innovatieve manier rekenen en lezen

Foto: War Child

Steun Nationale Postcode Loterij

Mede dankzij de steun van de Nationale Postcode Loterij konden wij Can't Wait to Learn opzetten, en kunnen we met dit bijzondere programma aan steeds meer kinderen wereldwijd bereiken. Hiervoor willen wij de Nationale Postcode Loterij en haar deelnemers heel erg bedanken!

CWTL Programmadirecteur Kate Radford en onze ambassadeur Michaela DePrince waren vandaag op bezoek bij '5 Uur Live' om meer te vertellen over Can't Wait to Learn.