SAHA (Sports and Humanitarian Assistance)

Het is niet voor niks de populairste sport ter wereld: voetbal. Voetbal brengt mensen samen en kan spanningen wegnemen. Daarom staat deze sport centraal in SAHA, ons project in samenwerking met de KNVB en Right To Play.

Spanningsveld

In de afgelopen zeven (bijna acht) jaar is – met de komst van meer dan een miljoen Syrische vluchtelingen – de Libanese bevolking met bijna een derde toegenomen. Spanningen tussen de lokale gemeenschappen en de vluchtelingen lopen soms hoog op. Banen zijn schaars en jongeren hebben moeite om hun plekje in de samenleving te vinden.

Hoe ons voetbalproject de jeugd in Libanon verenigt

Jeugdleiders organiseren toernooien

Om deze jongeren houvast te geven is het Sports and Humanitarian Assistance project (SAHA) opgezet. In samenwerking met Right To Play en de KNVB proberen wij zo de leiderschapskwaliteiten van een nieuwe jongerengeneratie in Libanon te ontwikkelen. En om de verschillende groepen jongeren dichterbij elkaar te krijgen.

Voetbal- en andere sportactiviteiten spelen een belangrijke rol in dit project. Ongeveer 300 lokale jeugdleiders krijgen training van gekwalificeerde KNVB-coaches. Deze jeugdleiders organiseren vervolgens activiteiten voor zo’n 3500 kinderen met Syrische of Libanese achtergrond. Dat voetbal echt niet alleen voor jongens is bewijst dit project: 40 procent van de kinderen die meedoen is een meisje.

SAHA

Houvast dankzij voetbalproject SAHA

Foto: War Child

SAHA

Voetbal is niet alleen voor jongens: bijna 40% van de deelnemers is meisje

Foto: War Child

Talenten ontwikkelen

Het SAHA-project helpt kinderen bij het ontwikkelen van hun talenten, onder andere dankzij de Life Skill Sessions. Hier leren kinderen praktische vaardigheden, ontdekken zij waar ze goed in zijn en hoe ze deze vaardigheden verder kunnen inzetten. Dit alles in samenwerking met de ouders en gemeenschappen van de kinderen.

Effectief en duurzaam

SAHA is een tweede stap in het Sports and Humanitarian Assistance-initiatief, dat gefinancierd wordt door de Nederlandse overheid. De uitkomsten van het project worden nauwkeurig bijgehouden om de effectiviteit en de duurzaamheid van het project te garanderen.