War Child draagt programma’s over aan lokale partners in Sri Lanka

1 juli 2021

Meisje steekt vingers in de lucht vredesteken peace teken - War Child in Sri Lanka
Na elf jaar draagt War Child vandaag zijn activiteiten in Sri Lanka over aan lokale partners en sluit het kantoor in Colombo. Belangrijke programma’s, waaronder de gestructureerde sport-, spel- en bewegingsactiviteiten van TeamUp en alle lopende onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten, maken onderdeel uit van de overdracht.

Nieuwe strategische samenwerkingen

Het internationale managementteam (IMT) van War Child is momenteel in gesprek met lokale NGO en potentiële nieuwe partner Centre for Children's Happiness (CCH) over de volgende stappen. Het plan is om ervoor te zorgen dat één organisatie het voortouw neemt in toekomstige activiteiten in de regio.

In plaats van een eigen kantoor zal War Child nieuwe strategische partners in de lokale gemeenschap zoeken en investeren in samenwerkingen. Marina Doris - onze huidige landendirecteur in Sri Lanka - zal de komende maanden de nieuwe partnerorganisatie ondersteunen, het begeleiden van de zichtbaarheid binnen de gemeenschapsgroepen, andere NGO's, de particuliere sector en daarbuiten.

Lokale organisaties versterken

De overdracht komt na maanden van planning en onderhandeling en is een uiting van onze ambitie om meer kinderen in (voormalige) conflictgebieden te bereiken via een deskundig netwerk van partners. Bovendien hoopt War Child met deze stap sectorbrede uitdagingen zoals de moeizame fondsenwerving in de regio aan te kunnen pakken, een situatie die mede is ontstaan doordat de Wereldbank sinds 2019 Sri Lanka aanduidt als een middeninkomensland.

“War Child zet zich in voor samenwerkingen met lokale partners. Door het versterken van lokale- en nationale organisaties hopen wij huidige uitdagingen te overwinnen en uiteindelijk kinderen sneller te kunnen ondersteunen."
Marina Doris, landendirecteur Sri Lanka bij War Child
War Child's TeamUp in Sri Lanka support the physical and mental wellbeing of children

Sinds 2010 hebben Doris en haar team belangrijke, positieve resultaten bereikt voor kinderen in Sri Lanka

Foto: Marcel van der Steen

TeamUp in Sri Lanka

Onder leiding van lokale organisaties zal TeamUp nog meer kinderen in de regio kunnen ondersteunen

Foto: Marcel van der Steen

Positieve impact in Sri Lanka

Sinds 2010 zetten Doris en haar team alles op alles om Sri Lankaanse kinderen te ondersteunen die zijn opgezadeld met de erfenis van een 26-jarige burgeroorlog. Samen met de lokale gemeenschap wist het team veel positieve resultaten te behalen in de Zuid-Aziatische natie, waaronder het faciliteren en aanmoedigen van kinderen en jongeren in hun deelname aan (inter)nationale besluitvorming en belangenbehartiging en het ontwikkelen van kinderbeschermingsstructuren en veilige plekken.

Op deze veilige plekken nemen kinderen deel aan gestructureerde spel- en bewegingsactiviteiten - die hen helpen hun traumatische ervaringen te verwerken - als onderdeel van de populaire TeamUp-interventie. Zij krijgen ook toegang tot meer gespecialiseerde diensten gericht op bescherming en psychosociale ondersteuning. War Child bereidt zich voor op de overdracht en stelt haar expertise ter beschikking voor de implementatie en opschaling van deze activiteiten.

"Alle betrokkenen - vooral Marina Doris en haar team - kunnen bijzonder trots zijn op de impact die hun werk heeft gehad op kwetsbare kinderen en jongeren in Sri Lanka", zegt War Child CEO Ramin Shahzamani. "Namens het IMT wil ik hun bedanken voor hun prestaties en toewijding."