Staatssecretaris Harbers bezoekt asielzoekerscentrum in Grave

4 april 2019

Asielzoekerscentrum Grave, Nederland

Asielzoekerscentrum in Almere - War Child TeamUp
Gisteren bracht staatssecretaris Harbers een bezoek aan het asielzoekerscentrum in Grave. Hij was uitgenodigd door 'Kind in azc', een werkgroep waar wij onderdeel van uitmaken, dat zich inzet voor de verbetering van leefomstandigheden van kinderen in asielopvang.

Met eigen ogen de noodzaak zien

Uit het onderzoek van de werkgroep van vorig jaar is onder andere gebleken dat er op veel azc’s in Nederland te weinig activiteiten worden aangeboden. Vooral voor jongeren is nauwelijks iets te doen. Daarom pleit de werkgroep voor meer creatieve -, sportieve - en spelactiviteiten. Ook het aanbieden van kindvriendelijke informatie en voorlichting is essentieel voor het welzijn van kinderen. “De staatssecretaris heeft nu gezien hoe belangrijk deze activiteiten zijn en wat de positieve impact ervan is op kinderen. Hij wil stappen zetten en daar houden wij hem ook aan,” aldus Helen Schuurmans, voorzitter van de Werkgroep Kind in azc.

Jongen asielzoekerscentrum in Almere - War Child TeamUp

Kinderen in een azc in Almere

Foto: Petra Katanic | Stichting de Vrolijkheid

Alle kinderen hebben dezelfde rechten

Kinderen in azc’s zijn kwetsbaar en verdienen daarom extra inzet van de overheid. Sport, spel en creativiteit zijn cruciaal voor de ontwikkeling van deze kinderen. Ze leren zich uiten, spelen met leeftijdsgenoten en kunnen hun zorgen even vergeten. "Als er te weinig wordt aangeboden, kunnen jongeren hun problemen niet vergeten. Dan heb je de kans dat ze meer last krijgen van hun traumatische ervaringen," aldus Schuurmans (bron: Omroep Brabant). Daarnaast krijgen kinderen meer grip op hun onzekere situatie, doordat zij op een begrijpelijke wijze informatie over hun asielprocedure en leven in een azc krijgen.

Harbers nam onder andere deel aan een kinderworkshop van de Syrische beeldend kunstenaar Mousaa Ramou van Stichting de Vrolijkheid. Dit is een netwerk van kunstenaars en vrijwilligers dat samen met kinderen, jongeren en hun ouders in 27 azc’s wekelijks kunst, muziek en media maakt.

“Ik ben blij dat ik vandaag gezien heb wat er hier gebeurt."
Staatssecretaris Mark Harbers tijdens zijn bezoek aan azc Grave
Door de TeamUp-activiteiten krijgen voor oorlog gevluchte kinderen weer vertrouwen in zichzelf, anderen en de toekomst - War Child

Kinderen in azc's krijgen elke week op een vast tijdstip sport- en spelactiviteiten met TeamUp

Foto: War Child

TeamUp biedt kinderen houvast

Ook de TeamUp-sessie waar Harbers aan meedeed, maakte indruk. “Ze zitten in een nieuwe situatie, in een ander land. Ouders die nog niet weten of ze in Nederland mogen blijven of niet. Ik denk dat het goed is dat kinderen daar tussendoor gewoon kind kunnen zijn en kunnen spelen". TeamUp biedt gevluchte kinderen elke week op een vast tijdstip sport- en spelactiviteiten die hen helpen met de verwerking van alles wat ze hebben meegemaakt. Ook het project Time4You kwam tijdens het bezoek aan bod. Vanuit dit project worden wekelijks informatiebijeenkomsten voor en met kinderen in azc's georganiseerd.

De workshops werden gevolgd door een ronde tafel bijeenkomst waarbij alle leden van de verschillende organisaties spraken over het belang van jeugdactiviteiten, specifieke informatievoorziening en psychosociale hulp.

Noodzakelijke verbeteringen

Vorig jaar juni presenteerde de werkgroep Kind in azc het rapport ‘Leefomstandigheden van kinderen in asielzoekerscentra en gezinslocaties’. Hierin is te lezen over de uitdagingen en moeilijkheden van opgroeien binnen een azc. Zo is er niet op elke locatie genoeg te doen voor kinderen en jongeren. Ook is er weinig privacy: op sommige locaties moet meer dan 90% van de families voorzieningen zoals de keuken en badkamer delen met andere families. Verder laat het rapport zien dat er grote verschillen bestaan tussen de azc's als het gaat om toegang tot geestelijke gezondheidszorg.

Het rapport kwam met een groot aantal aanbevelingen waarmee de staatssecretaris de leefomstandigheden van gevluchte kinderen kan verbeteren. Dit is noodzakelijk om de opvang nu eindelijk kindvriendelijk te maken. Habers constateerde "Op nog niet alle locaties is genoeg aanbod voor kinderen. We kijken hoe we meer activiteiten kunnen organiseren en hoe we voor kinderen een steeds veiligere omgeving kunnen creëren".

“Op nog niet alle locaties is genoeg aanbod voor kinderen."
Staatssecretaris Mark Harbers tijdens zijn bezoek aan azc Grave

Kinderen in azc's moeten zich kunnen ontwikkelen

Momenteel wonen er in Nederland meer dan 7,000 kinderen in azc’s en gezinslocaties (waar uitgeprocedeerde gezinnen worden ondergebracht). Op een aantal locaties worden activiteiten aangeboden van TeamUp, de Vrolijkheid en VluchtelingenWerk Nederland. De werkgroep vindt het van cruciaal belang dat alle kinderen hetzelfde, complete aanbod krijgen, zodat ze zich optimaal kunnen ontwikkelen.

De Werkgroep Kind in azc is een samenwerking tussen Defence For Children, Kerk in Actie, Stichting de Vrolijkheid, UNICEF Nederland, Save the Children, VluchtenlingenWerk Nederland en War Child.