Leer meer met het War Child-lesmateriaal, onze acties en voorlichting

We vinden het belangrijk dat leerlingen leren over onderwerpen als veiligheid, oorlog en vrede. Om deze thema's en lesideeën eenvoudig de klas in te brengen, bieden wij docenten lesmateriaal en eenvoudige tools aan.
Sponsorloop organiseren War Child

Kom met je klas in actie voor kinderen in oorlog

Foto: War Child

Lesidee 1: lespakket

We hebben een interactieve digiles beschikbaar over ons werk wereldwijd. Het lesmateriaal sluit aan bij het reguliere onderwijsprogramma en is flexibel in te zetten. De leerlingen gaan zelf aan de slag met vragen zoals hoe oorlog kan ontstaan, wat de gevolgen voor kinderen kunnen zijn en wat War Child doet om hen te helpen. Met ons informatieve en creatieve lesmateriaal zorg je dat jouw leerlingen actief betrokken worden bij leeftijdsgenoten die opgroeien in oorlog.

In dit lesmateriaal wordt ons werk voor de uitbraak van de coronacrisis omschreven. Inmiddels hebben we noodgedwongen onze groepsactiviteiten stopgezet. Maar we zetten alles op alles om kinderen te blijven steunen. We brengen tablets met onderwijs langs de huizen. Bieden psychosociale steun via activiteitenboekjes, online video’s en WhatsApp. En zorgen voor voorlichting, waterpunten en hygiëne kits.

“De kinderen waren enorm trots dat zij zelf een actie voor War Child op poten hebben gezet. Ze leerden niet alleen veel over organiseren, maar ook over de projectlanden. Het verbreed hun wereldbeeld."
Juf Berna, Basisschool de Vlaamse Reus

Lesidee 2: Kom met jouw klas in actie

Bundel krachten en kom met jouw klas in actie. Samen naar één doel toewerken: zoveel mogelijk kinderen in oorlog helpen. Dat kan door ieders talenten goed te benutten. Waar blinken leerlingen nou echt in uit? Wie neemt het voortouw, wie is creatief? Daar kom je achter als je gezamenlijk in actie komt.

Wat dacht je van een sponsorloop of een kunstveiling. Maak tekeningen met de hele klas die iedereen kan (ver)kopen of organiseer een grote rommelmarkt met de hele school. Vier in december kerst met ons!

Onze actiebegeleiders en vrijwilligers helpen je graag!

“Ik vond het geweldig om te zien dat de leerkrachten er zo’n geslaagde actie van maakten. Het enthousiasme creëerde veel betrokkenheid onder alle leerlingen."
Betrokken moeder van een leerling aan Basisschool De Vondelschool in Bussum

Lesidee 3: voorlichter in de klas

Ben je docent en wil je...

  • in actie komen met de hele klas of school voor kinderen in oorlog?
  • een voorlichter uitnodigen om een cheque in ontvangst te nemen?
  • extra toelichting op het lesmateriaal over kinderen in conflictgebieden en ons werk;
  • ervaren wat wij voor kinderen in oorlog doen?

Vraag dan - minimaal drie weken van te voren - een voorlichter aan.

We werken met een gedreven groep voorlichters, die zich allemaal vrijwillig voor ons inzetten. We doen ons uiterste best om aan je verzoek te voldoen, maar we kunnen helaas niets garanderen. Vul het onderstaande formulier in en we nemen zo snel mogelijk contact met je op.

School / Organisatie

Contactpersoon

Wij registreren jouw gegevens en gaan hier eerlijk mee om. Lees hier waarom.
Dankjewel voor jouw aanvraag. We nemen snel contact met je op!
Suha op een Veilige Plek in Irak - War Child Holland

Nodig één van onze voorlichters uit in je klas

Foto: War Child