Wat is het doel van onze campagne #getekendvoorhetleven?

Een oorlog tekent kinderen voor het leven, terwijl dat helemaal niet nodig hoeft te zijn. Maar dan moet de juiste psychosociale steun wel voor handen zijn. 84 Miljoen kinderen hebben dringend deze hulp nodig.
Getekend voor het leven - War Child campagne

Een tekening gemaakt door een van de kinderen in onze programma's.

Foto: War Child

De feiten

  • Nog nooit is een oorlog begonnen door een kind. Toch groeien momenteel ruim 142 miljoen kinderen op in een conflictgebied.
  • Ze zijn getuige van geweld, worden soms gedwongen om zelf mee te vechten of verliezen familie en vrienden in het brute oorlogsgeweld.
  • Zo’n 20% van hen laat heftige veranderingen zien in hun emoties en gedrag. Dat zijn ruim 84 miljoen kinderen.
  • Ze zijn wanhopig, angstig en onzeker. Zelfs als het geweld stopt, is het voor kinderen nog geen vrede. Een oorlog laat naast zichtbare ook veel onzichtbare littekens na.
  • Het conflict tekent hen voor de rest van hun leven. Maar dat hoeft niet nodig te zijn, maar dan is de juiste psychosociale steun nodig.
  • Ons doel is dat kinderen weer gewoon kind worden. Door ze te helpen bij hun nare ervaringen te verwerken. Dan kunnen ze weer dromen, leren en spelen.

Traditionele noodhulp

In de traditionele noodhulp krijgen kinderen een dak boven hun hoofd, voedsel en een warme deken. Dat zijn de voorzieningen waarvan de noodzaak direct zichtbaar is. Wij vinden het heel goed dat deze voorzieningen er zijn, maar het is niet genoeg. Wij willen dat er nog een onderdeel aan deze hulp wordt toegevoegd: psychosociale steun.

Met de campagne #getekendvoorhetleven vragen wij daarom de komende maanden aan Nederland om ons hierbij te steunen door onze petitie te tekenen.

Stille crisis: psychosociale hulp amper beschikbaar

Met de juiste psychosociale hulp maken we kinderen sterker dan oorlog. Het zorgt ervoor dat ze sociaal en psychisch de touwtjes zelf weer in handen krijgen. Het spreekt de sterke kanten van kinderen aan en speelt in op hun natuurlijke speelsheid, flexibiliteit en creativiteit. Psychosociale steun stelt hen in staat hun eigen toekomst met meer vertrouwen tegemoet te treden en vorm te geven. Om te voorkomen dat miljoenen kinderen voor het leven worden getekend, hebben ze snel psychosociale steun nodig. Toch is die hulp is bijna nergens ter wereld beschikbaar. Dat is een stille crisis van enorme omvang.

“Psychosociale steun stelt hen in staat hun eigen toekomst met meer vertrouwen tegemoet te treden en vorm te geven."

Laat oorlog kinderen niet tekenen. Teken de petitie!

Wij kunnen dit niet alleen

Wij kunnen helaas niet zelf al die kinderen helpen. Daarom wil War Child dat psychosociale steun aan kinderen in conflictgebied een vast onderdeel van internationale noodhulp wordt. Zodat we met z’n allen als volwassenen de hulp aan deze kinderen gaan bieden die zij zo hard nodig hebben.
In de campagne #getekendvoorhetleven vragen wij daarom de komende maanden aan Nederland om ons hierbij te steunen door onze petitie te tekenen. Alle ontvangen handtekeningen zullen wij in oktober aan de Nederlandse regering gaan aanbieden.

Als expert spreken we de internationale gemeenschap aan

In oktober is Nederland gastheer van een hele belangrijke internationale top over geestelijke gezondheidszorg in oorlogsgebieden. War Child heeft daarin een belangrijke inhoudelijke rol vanwege onze jarenlange expertise. Vanuit de hele wereld komen tientallen ministers samen om over dit onderwerp te praten. Maar ook hopelijk ook om concrete beslissingen te nemen. Zoals om meer geld beschikbaar te stellen voor psychosociale hulp aan kinderen in oorlogsgebieden.

  • Wij zullen ons daarvoor de komende tijd hard blijven maken en op verschillende momenten van ons laten horen. Want niets doen is geen optie.
  • We moeten voorkomen dat er verloren generaties ontstaan. Voor ons is het duidelijk: de kinderen van vandaag zijn de volwassenen van morgen. Zij moeten hun eigen toekomst én die van hun land gaan vormgeven.
  • Dat kan echter alleen succesvol gebeuren als de oorlog uit het kind is.
“De kinderen van vandaag zijn de volwassenen van morgen. Zij moeten hun eigen toekomst én die van hun land gaan vormgeven."

Je hebt een deken om onder te slapen, maar ligt wakker van de nachtmerries.
Je hebt te eten, maar kunt geen hap door je keel krijgen.
Je gaat naar school, maar kunt je niet concentreren.
Je hebt een vriendje, maar bent steeds bang dat hij doodgaat.

(De cijfers genoemd in dit artikel bouwen voort op aanbevelingen van de Lancet Commission on Global Mental Health, 2018, de plannen van de Wereld gezondheidsorganisatie (WHO) 2013-2020, de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN (SDGs 2015-2030) en de in Londen gehouden wereldtop geestelijke gezondheid 2018.)