Word Friend van War Child

Samen halen we de oorlog uit een kind

ÉÉN OP DE ZES KINDEREN GROEIT OP IN OORLOG

Maar een kind hoort niet thuis in oorlog. Nooit. Elk kind verdient een eerlijke kans op een toekomst, waar het ook geboren wordt. Wij helpen kwetsbare kinderen ter plekke met onderwijs, bescherming en psychosociale hulp. Dit kunnen wij niet alleen. Jouw hulp is daarom hard nodig. 

 

Kinderen hebben recht op bescherming tegen geweld, misbruik en verwaarlozing. Recht op vrije tijd en spel. Recht op onderwijs. Ze moeten hun mening kunnen uiten. Dat zijn niet alleen opvattingen van War Child. Dit staat in het Internationale Verdrag inzake de Rechten van het Kind. Ondertekend door zowat iedere natie ter wereld.

Helaas houdt niet ieder land zich aan die afspraken. Nog steeds zijn miljoenen kinderen de dupe van oorlogen en conflicten. En worstelen zij met de effecten, met een vicieuze cirkel van geweld en agressie tot gevolg. War Child doorbreekt die cirkel. Met een effectieve mix van psychosociale hulp, scholing en bescherming. Door samen met ouders, verzorgers, leraren en lokale overheden een veilige omgeving te creëren. Waar kinderen weer kind kunnen zijn.

War Child geeft ze de mogelijkheid om zich te uiten, weer vertrouwen te krijgen, sterker te worden, een vak te leren. Los te komen van hun ingrijpende ervaringen. Om zo een stabiele en vreedzame toekomst op te bouwen. Zodat zij leren wat ze waard zijn en hoe ze in de toekomst ruzie’s op een vreedzame manier kunnen oplossen. Want investeren in kinderen is investeren in een betere toekomst voor iedereen.

Doneer vandaag nog. Samen halen we de oorlog uit een kind.

Vanuit het buitenland Friend worden?
Heb je geen Nederlands bankrekeningnummer? Ga dan naar ons internationale donatieformulier voor je donatie. Of maak direct een gift over op NL56 RABO 0166366366 t.n.v. War Child (BIC/SWIFT: RABONL2U).

Disclaimer

Bij betaling via incasso geeft u toestemming aan War Child (Incassant-ID: NL24ZZZ412153930000) om doorlopend incasso-opdrachten naar uw bank te sturen zodat een bedrag van uw rekening afgeschreven kan worden wegens uw donateurschap aan War Child. Ook geeft u hiermee toestemming aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van War Child. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

War Child verwerkt persoonsgegevens ten behoeve van haar donateursadministratie, fondsenwervende programma’s en om te informeren over haar activiteiten. Dit is terug te lezen in het privacy statement. Zie https://www.warchild.nl/privacy-statement voor de meeste recente versie. Als je op deze informatie geen prijs stelt kun je dit op elk gewenst moment schriftelijk melden aan War Child, Antwoordnummer 9295, 1000 WZ, Amsterdam of via info@warchild.nl.