Dit tekent een kind dat getuige is van oorlog en geweld

Tekenen is soms makkelijker dan praten. Daarom gebruiken wij dit regelmatig als instrument in de landen waarin wij werken. Zo kunnen kinderen die opgroeien in een conflictgebied - en er nog niet aan toe zijn hierover te praten - toch hun gevoelens uiten. Dit zijn drie tekeningen en hun verhaal.

Sachini (13) uit Sri Lanka

Sachini was getuige van de terroristische aanslagen in Sri Lanka met Pasen dit jaar. Hij zag hoe slachtoffers elkaar probeerden te helpen, en hoe ambulances ze probeerden te bereiken. Bij de aanslagen op kerken en grote hotels vielen 321 doden en meer dan 500 gewonden. Onder de dodelijke slachtoffers waren 45 kinderen. Ook dieren leden onder de aanslag, zegt Sachini. Nu doet hij mee aan onze I-DEAL-programma's, zodat hij aan de hand van recreatieve activiteiten weer op zichzelf en anderen durft te vertrouwen.

Tekening van kinderen in oorlog - War Child Sri Lanka

Tekening van Sachini (13) uit Sri Lanka. Op de tekening is de kerk te zien waar de eerste grote explosie plaatsvond, de slachtoffers die elkaar proberen te helpen en de pogingen van ambulances om de plaats van de aanslag te bereiken.

Foto: War Child

Akifa (14) uit Zuid-Soedan

Akifa uit Zuid-Soedan is als enige van haar familie nog in leven. Haar vader en moeder werden voor haar ogen door strijders gedood. Het huis waar ze opgroeide, staken ze in brand. Door de jaren heen vielen er in Zuid-Soedan meer dan 380.000 doden, bijna allemaal gewone mensen. Afika is gevlucht naar buurland Oeganda, waar ze met andere kinderen psychosociale steun krijgt van War Child.

Getekend voor het leven - War Child campagne

Tekening van Akifa (14), Zuid-Soedan. Op de tekening is naast het huis dat in brand werd gestoken ook haar moeder te zien die werd gedood door strijders. Het meisje op de voorgrond is Akifa zelf.

Foto: War Child

Nour (9) uit Syrië

Nour is gevlucht uit Syrië voor de burgeroorlog die al meer dan acht jaar duurt. Regelmatig moest ze met haar ouders onderduiken in schuilkelders voor de hevige bombardementen. Ook spelen op straat kon niet zomaar doordat de kogels door de straten vlogen. Nu is Nour in Libanon, een van de buurlanden, waar inmiddels al zo'n één miljoen Syriërs naartoe zijn gevlucht. Dat brengt veel spanning en geweld met zich mee, waardoor kinderen zoals Nour extra kwetsbaar zijn. Inmiddels doet Nour mee met het programma Back to the Future, om zo de impact van de oorlog die ze heeft meegemaakt te verlichten.

Getekend voor het leven - War Child campagne

Tekening van Nour (9), Syrië. Op de tekening zien we haar vader en moeder bij hun huis, de tanks die door de straten rijden en ook de vliegtuigen die bommen werpen.

Foto: War Child

#getekendvoorhetleven

Met de juiste psychosociale hulp maken we kinderen sterker dan oorlog. Het zorgt ervoor dat ze sociaal en psychisch de touwtjes weer in handen krijgen. Daarom willen wij zorgen dat psychosociale hulp vast onderdeel wordt van de internationale noodhulp.

(Omwille van privacyredenen zijn de namen in dit artikel gefingeerd.)

Je hebt een deken om onder te slapen, maar ligt wakker van de nachtmerries.
Je hebt te eten, maar kunt geen hap door je keel krijgen.
Je gaat naar school, maar kunt je niet concentreren.
Je hebt een vriendje, maar bent steeds bang dat hij doodgaat.