STRETCH

Zo helpen wij kinderen in conflictgebieden stigma's doorbreken

Doe de rondleiding

De gemene deler vinden

Programma
“Stigmatisering is universeel, maar op lokaal niveau voelbaar. Over én binnen gemeenschappen in conflictgebieden heersen vaak vele negatieve vooroordelen en stigma's. Met STRETCH streven wij erna een breedgedragen programma te ontwikkelen dat allerlei soorten stigma's en discriminatie in verschillende contexten tegengaat.”

Kim Hartog, Onderzoeker bij War Child

Lees meer Minder

Oorlog meemaken is niet niks, zoveel is duidelijk. Maar dat kinderen - als de oorlog over is - vaak veel moeite hebben om (weer) onderdeel van hun gemeenschap te worden, is minder bekend. Lees verder

Waarom?

Vergeten doelgroep

  • Stigmatisering uit zich in discriminerend gedrag zoals afwijzing, voorkeursbehandelingen en doelgericht geweld
  • Stigma's hebben een negatief effect op het welzijn en de kansen van kinderen
  • Programma's tegen stigmatisering zijn meestal gericht op volwassenen en vergeten kinderen
Lees meer Minder

Onderzoek toont aan dat kinderen vaak worden overgeslagen in anti-stigmatiseringsmethoden. Ander onderzoek in DR Congo benadrukt de overeenkomsten in stigma's en onderstreept het effect van de bredere context op stigmatisering.

Wat?

Kinderen de dupe

STRETCH - (Stigma Reduction to Trigger Change) speelt in op - en verhoogt - de behoefte van lokale gemeenschappen om stigmatisering te verminderen. Het programma onderscheidt zich door de focus op kinderen, en door de toepassing op álle stigma's. Hoewel het de bedoeling is dat STRETCH in zijn geheel wordt uitgevoerd, is het mogelijk om onderdelen onafhankelijk van elkaar in te zetten.

Hoe?

Vierdelige aanpak

STRETCH bestaat uit vier delen:

  1. Zelfreflectie: stigmareductie binnen de uitvoerende organisatie
  2. Relevantie: identificeer heersende stigma's en richt een lokaal comité op om de implementatie te begeleiden
  3. Vraag creëren: zet de hele gemeenschap aan tot nadenken
  4. Gerichte actie: gebruik verschillende strategieën om stigmatisering te verminderen
Lees meer Minder

Deze (Engelse) afbeelding geeft inzicht in de verschillende onderdelen van ons STRETCH-programma

Wie?

Onze partners

Wij ontwikkelen STRETCH in samenwerking met onder andere de volgende partners:

Lees meer Minder

Deze onderzoekers werken mee aan STRETCH:

Dr. Ruth Peters aan de Vrije Universiteit is gespecialiseerd in het meten van stigmatisering en de aanpak van lepra-gerelateerde stigmatisering

Dr. Brandon Kohrt is medisch antropoloog, psychiater en adjunct-professor van het Duke Global Health-instituut

Waar?

Landen

Wij hebben STRETCH in de praktijk getest in DR Congo, en in Oeganda hebben wij onderzoek gedaan naar het effect van een onderdeel van het programma - het spel Community Tales.

Recent onderzoek

Stigmatisering meten

Wij hebben onderzocht hoe stigmatisering bij kinderen en jongeren in landen met een laag en gemiddeld inkomen tot nu toe is gemeten, en wat er precies is gemeten. Hieruit bleek dat de huidige maatregelen en strategieën de complexiteit van het stigmatiseringsproces niet weerspiegelen. Deze resultaten en meer vormen de basis voor onze nieuwe haalbaarheids- en effectiviteitsstudies voor STRETCH.

Lees meer Minder

De tekortkomingen van de huidige maatregelen maken het een uitdaging STRETCH wetenschappelijk te onderbouwen en veranderingen te meten. Hier lees je meer (in het Engels)

Hoe nu verder?

Onderzoeksagenda

Lees meer Minder

STRETCH is klaar voor een proefproject. De volgende stap is het onderzoeken van de haalbaarheid van het programma binnen verschillende gemeenschappen. Onderdeel hiervan is de juiste meetinstrumenten voorbereiden en mogelijke effecten van het programma op gestigmatiseerde jongeren in kaart brengen.

sleep om te verplaatsen