Voorkom de naschok

De hele wereld is in shock door de verwoestende aardbeving in Syrië en Turkije. Er zijn al meer dan 50.000 mensen omgekomen. Kinderen zijn alles kwijtgeraakt. Er wordt met man en macht hulp geboden, maar we moeten ook oog hebben voor de lange termijn. Wij bieden kinderen in Syrië psychosociale noodhulp zodat ze deze ramp kunnen verwerken.

In Syrië zijn kinderen al jaren het slachtoffer van een verwoestende oorlog en daar komt nu deze ramp nog eens bovenop. Huizen en infrastructuur zijn volledig ingestort, en de wanhoop overheerst. De naschok zal voor velen groot zijn. Want hoe moet je zo iets verwerken?

Er komt veel noodhulp op gang, maar vanwege alle verwoestingen en de jarenlange oorlog in Syrië is het moeilijk om mensen te bereiken. War Child is al jaren aanwezig in Syrië en nu kunnen we snel in actie komen. Want kinderen hebben onze hulp nu hard nodig om erger te voorkomen. Help jij mee?

Lees meer

Ik geef een kind een veilige plek

Ik geef een kind psychosociale noodhulp

Ik geef een kind eten, kleding of dekens

Wij registreren jouw gegevens en gaan hier eerlijk mee om. Lees hier waarom.

Steun kinderen in Syrië

Laat hen deze ramp niet alleen verwerken

€400.000

€334.427

War Child Alliance_Earthquake_Syria_Children20230208

“Dankzij onze expertise en ons netwerk van lokale partners in Syrië kunnen we nu snel in actie komen.“

Lees verder

Onze prioriteit

Onze focus ligt op dit moment bij het hulp bieden aan de kinderen die in Syrië wonen. Ook omdat de hulpverlening daar zeer traag op gang komt. Kort na de aardbeving hebben we direct actie ondernomen om onze collega’s daar te ondersteunen, en tegelijkertijd samen te bepalen waar onze hulp nodig is.

Een Syrische familie staat voor hun ingestorte huis

Foto: AFP

Zo helpen wij

Onze prioriteit is om zo snel mogelijk bescherming te bieden aan Syrische kinderen en hun families die nu ontheemd zijn geraakt. Zij krijgen psychosociale noodhulp, tenten, dekens, matrassen en winterkleding. Bovendien zorgen wij voor veilige plekken waar de kinderen op adem kunnen komen.

Tegelijkertijd kijken wij direct uitgebreid naar hun mentale gezondheid die door deze catastrofale klap nog een extra dreun heeft gekregen. Deze ramp komt bovenop de uitdagende omstandigheden waar deze kinderen in oorlog al in opgroeien. En kan mogelijk in een later stadium nog voor meer mentale problemen zorgen. Dat moeten we voorkomen!

“Wij laten deze kinderen niet in de steek"

Deel deze campagne:

Help jij mee?

Tekening, doodle, schets van een veilige plek - huis - War Child