Voorkom de naschok

De hele wereld is in shock door de verwoestende aardbeving in Syrië en Turkije. Er zijn al meer dan 50.000 mensen omgekomen. Kinderen zijn alles kwijtgeraakt. Er wordt met man en macht hulp geboden, maar we moeten ook oog hebben voor de lange termijn. Wij bieden kinderen in Syrië psychosociale noodhulp zodat ze deze ramp kunnen verwerken.

In Syrië zijn kinderen al jaren het slachtoffer van een verwoestende oorlog en daar komt nu deze ramp nog eens bovenop. Huizen en infrastructuur zijn volledig ingestort, en de wanhoop overheerst. De naschok zal voor velen groot zijn. Want hoe moet je zo iets verwerken? Er komt veel noodhulp op gang, maar vanwege alle verwoestingen en de jarenlange oorlog in Syrië is het moeilijk om mensen te bereiken. War Child is al jaren aanwezig in Syrië en nu kunnen we snel in actie komen. Want kinderen hebben onze hulp nu hard nodig om erger te voorkomen. Help jij mee?