Venezolaanse vluchtelingen

Noodhulpprogramma dat bescherming, psychosociale hulp en levensonderhoud biedt aan gevluchte Venezolaanse kinderen in Colombia.

Aan de rand van de afgrond

Ooit was Venezuela het rijkste land van Zuid-Amerika, maar die tijd is al lang voorbij. Het land verkeerd in een langdurige politieke en economische crisis, waarbij de lang zittende president Nicolás Maduro het niet zo nauw neemt met democratie en mensenrechten. De gezondheidszorg laat veel te wensen over en Venezolaanse kinderen helpen staat helaas niet hoog op Maduro's politieke agenda.

De recente machtsstrijd met zijn door het Westen gesteunde uitdager Juan Guaidó heeft de gemoederen verder op scherp gesteld. Venezuela is in crisis, ligt in puin, de grenzen worden gesloten en hulpgoederen kunnen het land niet in, resulterend in een zorgwekkende situatie.

Grote vluchtelingenstroom

Het aanhoudende geweld, de mensenrechtenschendingen, corruptie, enorme economische crisis en voedseltekorten zijn miljoenen Venezolanen hun huis ontvlucht - met een grote vluchtelingenstroom als gevolg. Bogotá in Colombia kent het grootste aantal vluchtelingen. Door het gebrek aan middelen, rechten en toegang tot hulpdiensten lijkt een humanitaire crisis onvermijdelijk.

Venezuelan refugee children participate in War Child's TeamUp

We doen sport- en spelactiviteiten met kinderen zodat ze leren hoe ze met hun boosheid, angst en verdriet kunnen omgaan

Foto: War Child

“Tegen de Venezolaanse leiders zou ik willen zeggen: los het op."
Onze directeur Tjipke Bergsma

Eenmaal gevlucht ben je vaak nog niet veilig

Gevluchte vrouwen en kinderen lopen het gevaar slachtoffer te worden van seksueel misbruik, gedwongen prostitutie, fysiek geweld en mensenhandel. Uit angst voor discriminatie en om uitgezet te worden zijn slachtoffers terughoudend om incidenten te melden. Venezolaanse vluchtelingen verblijven in steden als Bogotá vaak in de meest onveilige en arme wijken tussen gewapende en criminele groepen. Toegang tot onderwijs en zorg is er vrijwel niet.

Wat wij doen voor Venezolaanse kinderen

Sinds 2006 zijn we actief in Colombia, waar wij ook Venezolaanse kinderen helpen. In Bogotá en op het platteland helpen we kinderen die hebben geleden onder de jarenlange burgeroorlog en het geweld van bendes. Nu zijn er op verschillende plekken, waaronder Bogotá, ook programma’s die gevluchte kinderen uit Venezuela helpen.

Wij ondersteunen de meest kwetsbare gevluchte families en kinderen uit Venezuela in hun levensonderhoud - bijvoorbeeld door het vinden van werk. We maken kinderen en volwassenen bewust van hun situatie, het gevaar dat ze lopen en de rechten die ze hebben. Om hen te beschermen geven we beschermingstraining. Ons lokale team identificeert kinderen die verhoogde risico’s lopen en geeft hen extra hulp.

Ook doen we sport- en spelactiviteiten met kinderen zodat ze leren hoe ze met hun boosheid, angst en verdriet kunnen omgaan. Want de grens oversteken gaat je niet in de koude kleren zitten. De verwerking van alles wat je hebt meegemaakt begint pas als je veilig bent. Wij helpen gevluchte kinderen hiermee en versterken hun veerkracht. Want met de juiste hulp kunnen kinderen zélf de draad weer oppakken.