Salaris directeur

Per 17 mei 2021 is Ramin Shahzamani de nieuwe directeur van War Child. Het jaarinkomen van Ramin is € 125.000 euro, inclusief vakantiegeld. Hieronder leggen we uit waarom onze directeur dit bedrag verdient.

Eindverantwoordelijke

Als directeur van War Child heb je een zware taak. Je draagt 7 dagen per week en 24 uur per dag de eindverantwoordelijkheid voor de hulp - en de kwaliteit ervan - aan kinderen in conflictgebieden. En voor de veiligheid van de mensen die bij War Child werken. Van die bijna 500 mensen werkt het allergrootste deel in landen die in grote crisis verkeren. De veiligheid en de toekomst van de honderdduizenden kinderen en families die aan onze programma’s meedoen staat daar op het spel. De directeur is verantwoordelijk voor de veilige en kwalitatief optimale uitvoering van onze programma’s.

Vertrouwen

Ook financieel heeft Ramin een stevige verantwoordelijkheid. Bijna honderdduizend mensen vertrouwen ons maandelijks geld toe om ons werk te doen. We werken veel samen met grote (internationale) bedrijven en overheidspartners. In ons jaarverslag lees je alles over onze inkomsten en uitgaven.

War Child CEO, Director, Directeur - Ramin Shahzamani

Onze directeur, Ramin Shahzamani

Foto: Floris Heuer

Adviesregeling goede doelen

De zwaarte van de directiefunctie is getoetst aan de hand van de ‘Adviesregeling beloningen directeuren van goede doelen’. Deze adviesregeling is op 7 december 2005 door de leden van de brancheorganisatie GDN vastgesteld en aangepast per 1 januari 2021. Op grond van deze regeling is de functie van directeur ingeschaald in functiegroep J, met een maximale beloning van € 168.893. De directeur van War Child verdient dus een salaris onder deze norm.