Peace of Art: kinderen tekenen hun dromen

We vroegen kinderen in Libanon, Oeganda en Colombia om een tekening te maken van hun dromen voor de toekomst. Dit tekenden zij, samen met leeftijdsgenoten uit Zweden.
Peace of Art - Project - War Child Zweden en War Child Libanon

Peace of Art - Project - War Child Zweden en War Child Libanon

Een kleurrijke samenwerking

Kunst en creativiteit verbindt. Soms letterlijk, zoals in het geval van 'Peace of Art'. Voor dit kleurrijke project nodigden onze collega's van War Child Zweden kinderen in Libanon, Oeganda en Colombia uit om hun dromen op papier te zetten. Voor kinderen die opgroeien met oorlog en conflict is tekenen is een creatieve manier om hun emoties uit te drukken. Hun tekeningen werden vervolgens ingescand en gemaild naar Zweden, waar leeftijdsgenootjes de tekeningen afmaakten. Nadat alle tekeningen klaar waren, kregen de kinderen de kans om elkaar beter te leren kennen en tijdens videogesprekken meer te leren over elkaars situatie - én elkaars toekomstdromen.

Bekijk alle tekeningen hieronder

Peace of Art - Project - War Child Zweden en War Child Libanon

Peace of Art - Project - War Child Zweden en War Child Libanon

Peace of Art - Project - War Child Zweden en War Child Libanon

Peace of Art - Project - War Child Zweden en War Child Libanon

Peace of Art - Project - War Child Zweden en War Child Libanon

Peace of Art - Project - War Child Zweden en War Child Libanon

Hoe tekenen kinderen in oorlog helpt

Teruggetrokken, angstig of agressief. Kinderen die opgroeien in oorlog reageren allemaal anders op hun - vaak nare - ervaringen. Om hen houvast te geven hebben wij programma's ontwikkeld. Met sportieve en creatieve activiteiten zoals dansen, muziek maken en tekenen kunnen kinderen hun gevoelens uiten. Vaak is het voor hen makkelijker om te tekenen wat hen dwars zit, of wat ze het liefst willen. Met creatieve bezigheden leren kinderen samen spelen, krijgen ze meer zelfvertrouwen en kunnen ze hun gevoelens en gedachten een plek geven. Lees meer over onze missie voor kinderen in oorlog.