De organisatie

War Child gelooft in de kracht van samenwerking. Samen kunnen we daadwerkelijk de toekomst positief beïnvloeden.

War Child kan – en wil - haar missie niet alleen verwezenlijken. Om zoveel mogelijk oorlogskinderen te helpen, benut War Child alle beschikbare middelen, talent en inspiratie. War Child gelooft in de kracht van samenwerking. Samen kunnen we daadwerkelijk de toekomst positief beïnvloeden.

War Child is gespecialiseerd in hulp aan kinderen in oorlogsgebieden, en opereert daarbij onafhankelijk en neutraal. War Child kijkt niet naar afkomst, leeftijd, religie of geslacht. De programma’s van War Child omvatten psycho-sociale hulp, scholing en bescherming voor de kinderen, en betrekken hierbij zoveel mogelijk volwassenen uit hun omgeving.

Bereik en omvang
In 2015 hebben 260.225 kinderen actief meegedaan met de programma’s van War Child. Op dit moment is War Child actief in 14 landen.

Doel van War Child is daar hulp te bieden waar het nodig is. Het grootste deel van de War Child medewerkers werkt dan ook ‘in het veld’. 268 werknemers zijn dagelijks ter plekke in touw voor de kinderen. De meeste medewerkers komen uit het land zelf. Elf procent is expat. Verder ondersteunt War Child 62 lokale partnerorganisaties, financieel en met expertise.

Op het hoofdkantoor in Amsterdam werken op dit moment 86 vaste medewerkers (fte), aangevuld met 9 vrijwilligers en 10 stagiairs (fte). Meer dan honderd vrijwillige voorlichters vertegenwoordigen War Child in Nederland en meer dan 150 vrijwilligers helpen War Child bij acties en evementen.   

Raad van Toezicht en Directie
War Child heeft een Raad van Toezicht en een directie. De Raad van Toezicht bestaat uit Peter Bakker (voorzitter), Willemijn Verloop (vice-voorzitter), Rob Theunissen (penningmeester), Edith Kroese, Raymond Cloosterman en Arjen Hehenkamp. De leden van de Raad van Toezicht werken op vrijwillige basis.

Sinds 1 september 2015 is Tjipke Bergsma directeur van War Child. Tjipke Bergsma, heeft een grote staat van dienst in zowel commerciële ondernemingen als in de goede doelensector. Hij werkte in Afrikaanse en Zuid-Amerikaanse landen en leidde de Nederlandse afdeling van Plan. De laatste jaren was Tjipke deputy CEO en Regionaal Directeur Americas van Plan International. Eerder was hij al Directeur Programma’s van War Child.

Meer informatie over de Raad van Toezicht van War Child staat in het jaarverslag. Het Reglement van de Raad van Toezicht is hier te vinden.

Lage kosten
War Child hanteert een uniek lage-kostenbeleid. Veel overhead, zoals ict, telefoons en kantoorinrichting is 100% gesponsord. De salarissen van de directie en medewerkers liggen onder de richtlijnen van de Vereniging voor Fondsenwervende Instellingen (VFI). Hierdoor blijft zoveel mogelijk gedoneerd geld vrij voor hulpverlening.

Transparantie
War Child is open. Transparant in communicatie én in de resultaten van de programma’s. Soms gaat het goed, maar er gaan ook dingen mis. Dat zeggen we ook. War Child heeft geen verborgen agenda. Het draait om de kinderen, niet om de organisatie.

War Child International
War Child International is het wereldwijd opererend netwerk van onafhankelijke organisaties die oorlogskinderen helpen. Op dit moment bestaat het netwerk uit War Child Nederland, War Child Canada en War Child UK. Naam en logo zijn dezelfde, financieel, juridisch en operationeel staan de organisaties los van elkaar. In de programmalanden wordt waar mogelijk samen gewerkt. www.warchild.org  

Code of Conduct
Iedereen die zich contractueel aan War Child verbindt moet zich houden aan de Code of Conduct. In de Code of Conduct zijn regels opgenomen die de veiligheid van kinderen waarborgen. De Code of Conduct is hier te raadplegen.