War Child blijft pleiten voor een permanent staakt-het-vuren

24 december 2023

War Child Holland_OPT_Gaza_231224
De aanhoudende bombardementen en het eindeloze geweld zet het leven van kinderen in Gaza totaal op zijn kop. Ze groeien op in angst, paniek en stress. Kinderen zijn ouders, familieleden of vriendjes verloren en wanhopig op zoek naar hulp en veiligheid. Het risico op hongersnood neemt elke dag toe zolang de situatie maar voortduurt. Naast water, voedsel en medicijnen hebben kinderen dringend ook psychosociale eerste hulp nodig om hen door deze chaos te leiden.

Resolutie Verenigde Naties niet goed genoeg

De Verenigde Naties (VN) heeft afgelopen vrijdag gestemd voor onmiddellijke, veilige en ongehinderde toegang voor humanitaire hulp en voor de naleving van het internationaal humanitair recht. Hoewel we dit natuurlijk steunen, is er niet opgeroepen tot een staakt-het-vuren.

Ernst Suur, directeur War Child Nederland: “We vrezen dat er kinderen zullen sterven van de honger. Daarnaast maken we ons heel veel zorgen om kinderen die hun ouders hebben verloren en er helemaal alleen voor staan. Niemand weet precies om hoeveel alleenstaande kinderen het gaat, het feit dat we dit niet weten is tekenend voor de situatie. Als we ons werk veilig zouden kunnen doen, dan zouden we al deze kinderen kunnen helpen. Maar zonder een onmiddellijk staakt-het-vuren is dit helaas niet mogelijk.”

“Ik was buiten aan het spelen met mijn zussen – plotseling vloog er een militair vliegtuig over. Mijn zussen renden het huis in, een paar seconden later werd het gebombardeerd. Ik verloor mijn ouders, zussen, oma, opa en twee ooms. Ik heb het overleefd, samen met mijn jonge broertje van zeven maanden oud. Ik voel me verantwoordelijk en wil er graag voor hem zijn als een soort vader."
Amir (11) uit Gaza

Permanent staakt-het-vuren nodig

Zonder een staakt-het-vuren is het simpelweg niet mogelijk om hulp te bieden aan alle kinderen in nood, waardoor de roep om veilige humanitaire toegang ineffectief en wat War Child betreft ontoereikend is.

We zullen oproepen tot de onvoorwaardelijke vrijlating van gijzelaars blijven steunen en wereldleiders en betrokken partijen dringend verzoeken om álle kinderen te beschermen. Tegen elke prijs. Om nog meer slachtoffers te voorkomen.

We blijven de verhalen van kinderen delen zodat iedereen beseft dat een kind niet thuis hoort in oorlog. NOOIT.

“Ons huis werd verwoest en mijn tantes raakten gewond tijdens de luchtaanvallen. We wonen nu allemaal in een tent in het ziekenhuis, waar mijn tantes behandeld worden. Ik gebruik dit doktersspeeltje om hun hartslag te controleren. Ik wil graag iedereen die hier in het ziekenhuis ligt helpen."
Fatima (6) uit Gaza