Rekening voor falend asielbeleid treft allerarmsten wereldwijd

8 juni 2023

Samuel refugee in DR Congo - War Child programmes
Miljarden euro’s die bestemd zijn voor ontwikkelingssamenwerking en noodhulp worden door het kabinet uitgegeven in Nederland. Uit de Voorjaarsnota blijkt dat de komende jaren 3,4 miljard euro bezuinigd wordt op het budget voor internationale armoedebestrijding en noodhulp. Daarom roepen ruim 100 ontwikkelingsorganisaties op tot het terugdraaien van deze bezuinigingen en een plafond voor de asielkosten betaald uit het ontwikkelingsbudget.

De bezuinigingen komen doordat in 2023 ruim 1 miljard euro méér nodig is voor de opvang van asielzoekers in Nederland. Daarvan wordt de helft betaald uit het budget voor ontwikkelingssamenwerking. Dat betekent dat in 2023 19% van het ontwikkelingsgeld gebruikt wordt voor de asielopvang. Dat loopt op naar 29% in 2026, wat neerkomt op het flinke bedrag van 1,5 miljard euro. Naar verwachting stijgt dit nog verder naar 40% van het budget in 2028 (2,5 miljard euro).

Oproep 100 ontwikkelingsorganisaties

Partos, de branchevereniging voor meer dan 100 ontwikkelingsorganisaties als War Child, Oxfam Novib, Plan International en ZOA, vindt het zeer onverstandig dat het kabinet bezuinigt op het aanpakken van grondoorzaken van conflict, klimaatverandering, armoede en noodhulp en roept de Tweede Kamer op om deze bezuinigingen ongedaan te maken. Ook pleit Partos namens haar leden voor een structurele oplossing om te voorkomen dat het noodhulp- en ontwikkelingsbudget elk jaar opdraait voor de kosten van eerstejaars asielopvang in Nederland.

“Voor War Child betekenen de aangekondigde bezuinigingen dat het steeds moeilijker wordt om kinderen te helpen die opgroeien in langlopende conflicten in landen als DR Congo, Syrië en Zuid-Soedan"
Ernst Suur, directeur War Child Nederland
Sinds april kunnen kinderen ook weer onderwijs volgen

Blijf ook in kinderen in DR Congo, Syrië en Zuid-Soedan investeren

Foto: War Child

South Sudanese Adit loves to play and move with her friends during TeamUp's sport and play activities from War Child

Laat ze niet de dupe zijn van een falend asielbeleid

Foto: Michael Jessurun

Minder geld voor aardbevingsslachtoffers

Mensen en gebieden wereldwijd die nu al met de zwaarste omstandigheden kampen, worden door de bezuinigingen extra hard getroffen. Zo bleek er nu al minder geld beschikbaar voor steun aan aardbevingsslachtoffers in Syrië en Turkije. Of voor mensen in Somalië die door aanhoudende droogte zonder eten zitten.

De opvang van vluchtelingen mag niet ten koste gaan van ontwikkelingssamenwerking. Blijf ook in kinderen in DR Congo, Syrië en Zuid-Soedan investeren en laat ze niet de dupe zijn van een falend asielbeleid.

Op donderdag 8 juni debatteert de Tweede Kamer over de Voorjaarsnota. Ontwikkelingsorganisaties hopen dat de Tweede Kamer het kabinet tot de orde roept en zich duidelijk uitspreekt tegen de bezuinigingen.