Nieuwe wet bemoeilijkt ons werk

20 september 2019

Amsterdam

Tekeningen met stiften - Burundees meisje in DR Congo - War Child
De Tweede Kamer heeft ingestemd met een wetsvoorstel om verblijf in terroristisch gebied, zonder toestemming vooraf, strafbaar te stellen. We begrijpen heel goed dat de overheid dreigingen in onze samenleving door uitreizigers met gewelddadige bedoelingen wil wegnemen. Wij willen echter ook onpartijdig, onafhankelijk en los van politieke en economische doelen, ons werk kunnen blijven doen.

Ons werk in terroristisch gebied is hard nodig

Ons werk in conflictgebieden, waar ook terrorisme plaatsvindt, is hard nodig. Zoals de humanitaire crisis in Syria en Irak. Wij bieden samen met andere hulporganisaties, steun aan kinderen en families die al jaren onder geweld gebukt gaan.

Wij zullen voortaan moeten wachten op toestemming om af te reizen naar onze projectgebieden als die zijn aangemerkt als terroristisch. Hiermee komt onafhankelijkheid en onpartijdigheid in het geding.

Steun op basis van onpartijdigheid en onafhankelijkheid

De minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, Sigrid Kaag, schreef in maart van dit jaar nog aan de Kamer: ‘Hulp aan mensen in nood dient te worden geleverd op basis van de principes van onpartijdigheid, onafhankelijkheid en neutraliteit en moet los staan van politieke, economische en militaire doelen'.

'In de praktijk zijn besluiten over het geven van humanitaire hulp en het toelaten van hulp en hulpverleners vaak onderdeel van politieke processen en wordt hulp soms onderdeel van een politieke agenda en misbruikt. Nederland streeft ernaar polisering van noodhulp tegen te gaan’

Humanitaire hulp moet beschermd worden

Het is onbegrijpelijk dat ondanks deze woorden, niet tot onze politici is doorgedrongen dat humanitaire hulp kwetsbaar is en beschermd moet worden. Wij hopen dat onze senatoren van de Eerste Kamer tot een wijze afweging komen van deze wet. Een categorische uitzondering voor onze medewerkers is nog altijd mogelijk en wat ons betreft noodzakelijk!

War Child is onderdeel van de Dutch Relief Alliance (DRA), een samenwerkingsverband van zestien Nederlandse organisaties. De DRA heeft een uitgebreide reactie gegeven op dit wetsvoorstel en rekent op de Senaat om deze wet voor verbetering terug te sturen naar de tekentafel.

Klik hier voor de uitgebreide reactie van de DRA, die vandaag door het NRC is gepubliceerd.