Kabinet laat verbeterkansen voor kinderen in azc's liggen

6 december 2018

Amsterdam

Jongen asielzoekerscentrum in Almere - War Child TeamUp
"We zien enkele kleine stapjes vooruit, maar er is nog een lange weg te gaan terwijl de kinderen in de azc’s nú recht hebben op daadkracht", zegt Helen Schuurmans namens de Werkgroep Kind in azc.

Leefsituatie onder de maat

Het samenwerkingsverband tussen War Child, VluchtelingenWerk Nederland, Stichting De Vrolijkheid, UNICEF Nederland, Kerk in Actie, Defence for Children en Save the Children vraagt de Tweede Kamer om bij het Kamerdebat van volgende week te pleiten voor meer ambitie voor kinderen. Volgens de werkgroep kan de Tweede Kamer geen genoegen nemen met de gebrekkige toezeggingen van staatssecretaris Harbers van Justitie en Veiligheid over de verbetering van de leefsituatie van kinderen in azc’s.

Al in juni bleek uit onafhankelijk onderzoek dat het COA samen met de Werkgroep Kind in azc liet uitvoeren dat de leefsituatie van kinderen in asielzoekerscentra en gezinslocaties onder de maat is.

“Na het lange wachten op een reactie op deze bevindingen, stelt het teleur dat er op veel punten nauwelijks iets verbetert."
Helen Schuurmans, Werkgroep Kind in azc

Knelpunten voor kinderen

Uit het onderzoek bleken een groot aantal knelpunten waar kinderen dagelijks onder lijden. Een kleine greep:

  • Gezinnen moeten noodgedwongen vaak verhuizen waardoor kinderen psychische klachten kunnen krijgen en schoolprestaties achterblijven
  • Het gezinsleven staat onder druk, omdat veel families langdurig woonruimte moeten delen met andere bewoners
  • Kinderen voelen zich vaak onveilig
  • Het ontbreekt veelal aan activiteiten voor jongeren
Asielzoekerscentrum in Almere - War Child TeamUp

Een jongen fietst over het terrein van een asielzoekerscentrum in Almere

Foto: Petra Katanic | Stichting de Vrolijkheid

War Child azc asielzoekerscentrum TeamUp Nederland

Twee kinderen in een asielzoekerscentrum in Arnhem

Foto: Petra Katanic | Stichting de Vrolijkheid

Manifest met verbeterpunten

De Tweede Kamer heeft een manifest met de tien meest urgente verbeterpunten voor de situatie van kinderen in asielzoekerscentra in juni met instemming ontvangen. "De Kamerleden lieten weten dat ook zij het belang van het kind centraal willen stellen, maar de staatssecretaris legt dat pleidooi op veel punten nu helaas naast zich neer", aldus Schuurmans.

Sein op rood

Volgende week spreekt de Tweede Kamer met de staatssecretaris over het onderzoek en zijn reactie. De Werkgroep Kind in azc publiceert voorafgaand aan dat debat opnieuw het manifest met de tien meest urgente verbeterpunten en geeft met groene, oranje en rode smileys aan op welke punten de staatssecretaris de situatie voor kinderen wil verbeteren. "Dan ziet iedereen in één oogopslag dat dit kabinet slechts bij vijf van de tien punten een voorzichtige toezegging doet om de situatie van deze kinderen te verbeteren", legt Schuurmans uit. "Bij alle andere probleemgebieden staat het sein op rood voor kinderen."

War Child asielzoekerscentrum manifest #ditmoetbeter

Het manifest met de verbeterpunten

Foto: Werkgroep Kind in azc

#ditmoetbeter

Belangrijk is dat de Tweede Kamer zich nu sterk maakt voor kinderen in asielzoekerscentra en gezinslocaties en geen genoegen neemt met het gebrek aan ambitie van Harbers. "Op dit moment herziet de staatssecretaris het opvangsysteem in Nederland. De Tweede Kamer moet deze verandering aangrijpen om te zorgen dat de veranderingen ook verbeteringen zijn voor kinderen", zegt Schuurmans. "Nu is de opvang van ruim 7.000 kinderen onder de maat, #ditmoetbeter!"