Geweldstoename in Syrië: kinderen zoals Muhammad (9) betalen de hoogste prijs

5 oktober 2022

Mohammad, 9 years old, at school in Syria as part of War Child's Syria Response
Een recente toename van het geweld in het noorden van Syrië brengt duizenden kinderen in acuut gevaar. Nu de hulpverlening in - en media-aandacht voor - de regio afneemt, roept Lukas van Trier, onze programmadirecteur voor Syrische vluchtelingen, de internationale gemeenschap op om kinderen zoals de 9-jarige Muhammad "niet te vergeten".

Een vergeten conflict

Raketten slaan in op een drukke markt en doden minstens vijftien mensen - onder wie vijf kinderen. Drie kinderen komen om het leven als een motor vol explosieven een vluchtelingenkamp binnenrijdt. Een luchtaanval op een dorp vernietigt gebouwen en doodt zeven burgers. Vier kinderen zijn onder de slachtoffers.

Klinkt dit als een slechte film? Voor duizenden Syrische kinderen en families is het een 'normale' maand. "Nauwelijks krantenkoppen meer en nog maar weinig internationale hulpverlening: Syrië is hard op weg een vergeten conflict te worden", zegt Lukas van Trier, onze programmadirecteur voor Syrische vluchtelingen. "Dat mogen we niet laten gebeuren. Zeker omdat de Syrische kinderen de allerhoogste prijs betalen."

“We kunnen niet toestaan dat Syrië een vergeten conflict wordt"
Lukas van Trier, War Child-programmadirecteur voor Syrische vluchtelingen
War Child Holland_Syria_20220929

Op de vlucht voor het conflict in zijn land kon Muhammad (9) tot voor kort niet naar school

Foto: War Child

Steeds meer luchtaanvallen

Het gebrek aan internationale media-aandacht neemt niet weg dat het elf jaar durende conflict één van de grootste humanitaire crises ter wereld is. Miljoenen Syriërs zijn hun land ontvlucht; zij vormen wereldwijd de grootste groep vluchtelingen. Vele Syrische gezinnen die zijn achtergebleven leven onder slechte omstandigheden in veel te kleine ruimten. Geweld is voor hen aan de orde van de dag. Veiligheid is een recht waar veel kinderen in het land slechts van kunnen dromen.

Toename in dodelijke slachtoffers

Uit ons onderzoek blijkt dat er tussen 2015 en begin augustus dit jaar in Noord-Syrië in totaal 1874 incidenten plaatsvonden, met 1664 dodelijke slachtoffers ten gevolg. Bijna 90% van deze incidenten was gerelateerd aan het conflict in de regio en bestond uit lukrake aanvallen zoals lucht- en artilleriebombardementen, gewapend geweld en explosies.

Het geweld is sindsdien alleen maar toegenomen. Meer dan 100 mensen – onder wie veel kinderen – zijn sinds juni dit jaar om het leven gekomen door luchtaanvallen. Volgens de VN heeft dit geleid tot de grootste ontheemding sinds maart 2020.

Muhammed from Syria is now participating in War Child Holland's programmes

De elf jaar durende oorlog in zijn land is twee jaar ouder dan Muhammad zelf

Foto: War Child

Nine-year-old Muhammed from Syria was forced to flee his home due to the violence in his home country

De afgelopen maanden is de situatie voor gezinnen en kinderen in Syrië snel verslechterd

Foto: War Child

Een geïntegreerde aanpak

Wij werken nauw samen met onze Syrische partners om een geïntegreerde combinatie van psychosociale hulp, bescherming en onderwijs te bieden aan kinderen in de hele regio. Niet alleen de cijfers - ook talloze verhalen van Syrische kinderen in onze programma's maken duidelijk hoezeer de situatie in het land de afgelopen maanden is verslechterd.

"Luchtaanvallen - vaak op gebouwen waar ontheemde gezinnen tijdelijk verblijven - komen steeds meer voor", zegt Adel Aldahien, onze lokale specialist in kinderbescherming. "Mensen leven met de dag, in een constante staat van angst." Hij vervolgt: "Kinderen stoppen met school en gaan werken, in een wanhopige poging hun gezin te voeden", vervolgt hij. Kinderen zoals de negenjarige Muhammad.

“Mensen leven met de dag, in een constante staat van angst"
Adel Aldahien, specialist in kinderbescherming in Syrië

Fysieke en mentale tol

Nadat zijn vader was omgekomen door het oorlogsgeweld en hij van plek naar plek was verhuisd, trokken Muhammad, zijn moeder en zussen in bij zijn opa. Het gezin had niet genoeg om van te kunnen leven en Muhammad werd de noodgedwongen kostwinner. Hij verliet school en begon als negenjarige te werken in een garage. Van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat. Regelmatig werd hij geslagen en bestraft door zijn werkgever.

Dit alles had een enorme impact op zijn welzijn. Hij trok zich steeds meer terug en leed aan ondervoeding. Toen zijn vroegere leraar hem zag, verwees hij Muhammad direct door naar ons team van experts in de regio.

Muhammed from Syria is able to go back to school thanks to War Child Holland's programmes in Syria

Inmiddels doet Muhammad mee met ons onderwijsprogramma en krijgt psychosociale ondersteuning

Foto: War Child

Muhammed from Syria is safely playing outside with his friends he met at War Child Holland's programmes

Met de juiste steun kunnen gezinnen zoals dat van Muhammad in veiligheid bouwen aan hun toekomst

Foto: War Child

Licht aan het einde van de tunnel

Op dit moment wordt Muhammad in een gezondheidscentrum behandeld voor ondervoeding. Hij doet mee met ons onderwijsprogramma en krijgt psychosociale ondersteuning. Ondertussen krijgt zijn moeder voorlichting over de negatieve effecten van kinderarbeid op de geestelijke en lichamelijke gezondheid van kinderen.

Wij weten dat een geïntegreerde aanpak absoluut cruciaal is. Daarom geven we Muhammads moeder ook hulp in natura, zoals voedsel en kleding. Zo kan zij voorzien in de basisbehoeften van haar gezin en zien zij langzaam licht aan het einde van de tunnel.