Drie maanden na de klap: kinderen bedreigd

4 november 2020

Outreach in Karentina, Beiroet om kinderen te beschermen tegen covid-19_War Child_Libanon_201030
Drie maanden na de klap die Beiroet op zijn grondvesten deed schudden, blijft de Libanese hoofdstad in de greep van de verwoesting. Door de economische crisis hebben miljoenen gezinnen nog steeds niet genoeg eten en onderdak. Ondertussen gaat de corona-pandemie door. Ontdek hoe War Child kinderen in Beiroet steunt en beschermt.

De gevolgen van de verwoestende explosies zijn drie maanden later nog steeds voelbaar. De meeste huizen zijn nog steeds niet gerepareerd. Zeker 300.000 mensen hebben geen fatsoenlijk onderdak.

Veel mensen kunnen niet aan hun dagelijkse voedsel komen. Vanwege de schade aan de haven van Beiroet wordt er minder eten ingevoerd. En door de economische crisis zijn de prijzen enorm gestegen. Een miljoen mensen - dat is een op de zeven Libanezen – leeft volgens de Wereldbank onder de armoedegrens.

Kinderen bedreigd

Juist voor de kinderen zijn de gevolgen van de klap enorm. Ze moeten de schok nog verwerken, terwijl ze zich vaak onveilig voelen en te maken hebben met de gevolgen van corona. Uit cijfers van Unicef blijkt dat de helft van alle kinderen die door de explosies zijn getroffen, dringend behoefte hebben aan psychosociale steun. Dat gaat om 600.000 kinderen!

Kinderen kregen na de ramp psychosociale steun

Schok verwerken

War Child heeft in de dagen na de ramp samen met Unicef en Libanese organisaties een tent opgezet in het centrum van de stad, in de wijk Karantina, waar kinderen via spelletjes en activiteiten psychosociale steun krijgen. Deze activiteiten helpen kinderen om zich te uiten en de schok die ze hebben doorgemaakt te verwerken. Sinds augustus hebben we zo meer dan 500 kinderen van binnen en buiten de wijk steun kunnen bieden.

Geen steun zonder eten

Tegelijk is War Child van appartement naar appartement in de wijk gegaan om te kijken welke dingen de getroffen gezinnen het hardst nodig hadden. Want psychosociale steun schiet tekort als kinderen niet genoeg eten of geen onderdak hebben. Daarom hebben we samen met de Libanese autoriteiten in de wijk 1200 voedselpakketten en hygiënekits uitgedeeld aan de meest kwetsbare gezinnen.

De distributie wordt gecoördineerd met de Verenigde Naties, zodat er geen wijken worden vergeten. War Child heeft met plaatselijke organisaties eten en medicijnen geleverd aan meer dan 600 gezinnen in wijken ver van het centrum, waar de schade ook groot was.

Beschermen via SMS

Als kinderen naar school gaan, kunnen ze weer leren en krijgen ze meer regelmaat in hun dagelijks leven. Maar in Beiroet zijn veel scholen gesloten door de schade van de explosie en de lockdowns vanwege corona. Daarom maakt War Child onderwijsvideo’s, die kinderen thuis op mobiele telefoons kunnen bekijken.

Omdat kinderen veel thuis zitten en de stress in gezinnen vanwege de situatie groot is, lopen kinderen ook meer kans slachtoffer te worden van huiselijk geweld. Om te zorgen dat stress niet uit de hand loopt, houdt War Child contact met gezinnen en kinderen via SMS en sturen we video’s voor mobiele telefoons die ouders en kinderen helpen omgaan met de spanningen.