Jemen

Urgente humanitaire noodhulp en bescherming voor Jemenitische kinderen

Van een intern conflict naar een regionale oorlog

De burgeroorlog in Jemen is de afgelopen drie jaar van een intern conflict uitgemond in een oorlog tussen regionale machten. Jemenieten zijn regelmatig slachtoffer van terroristische aanslagen door Islamitische Staat en aanhoudende luchtaanvallen van de Saoedische coalitie.

Humanitaire crisis

Bijna 19 miljoen mensen heeft dringend humanitaire hulp nodig. Dat is meer dan twee derde van de bevolking. Miljoenen mensen zijn kwetsbaar - niet alleen door het geweld maar ook door tekorten aan voedsel en medicijnen.

Wat is de situatie voor kinderen?

Kinderen lijden het meest in deze schrijnende situatie. Bijna 5000 burgers stierven als een direct gevolg van het conflict - waaronder meer dan 2700 kinderen.

Naar schatting kunnen twee miljoen kinderen niet naar school door de verwoesting van de infrastructuur. Uitbraken van cholera en acute diarree maken de situatie er niet beter op. Voor kinderen in Jemen is het nergens meer veilig.

Jemen1918x1080

Kinderen die nu in Jemen opgroeien hebben recht op onze hulp en bescherming

Foto: War Child UK

Wat wij doen

Samen met War Child UK bieden we gevluchte en kwetsbare kinderen in Jemen bescherming en voedsel.

Ook leverden we een bijdrage aan de internationale Joint Response in Jemen. In dit initiatief van de Dutch Relief Alliance werken zes organisaties samen om humanitaire noodhulp te leveren aan de plekken in Jemen waar dat het meest nodig is.

Het Joint Response-initiatief stelt de organisaties in staat om de dringende behoeften op het gebied van bescherming en gezondheid tegemoet te komen.