DR Congo

Ontmoet Edisa (19)

Edisa is één van de 45.000 gevluchte Burundezen in DR Congo. Dankzij onze beroepsopleiding vindt zij in DR Congo haar weg - zowel thuis als in de gemeenschap.

"Nu ik een baan heb, voel ik me meer gewaardeerd. Mijn man vraagt naar mijn mening."

Het leven van kinderen in DR Congo

De Democratische Republiek Congo (DRC) wordt al ruim twintig jaar geteisterd door ernstige armoede, honger en interne conflicten. Zes miljoen mensen kwamen om door het geweld. Een serie epidemieën en natuurrampen zetten de verhoudingen in het land verder op scherp.

Kinderen lopen het gevaar gerekruteerd te worden door gewapende groepen. Tienduizenden Congolese kinderen leven in armoede op straat, en hun aantal groeit elke dag. Ook onderwijs is er voor veel kinderen een ongekende luxe - zo’n 3,5 miljoen kinderen jonger dan elf jaar kunnen niet veilig naar school.

Wat wij doen

Sinds 2003 zetten wij ons in voor kinderen en gezinnen in het oosten van DR Congo, met name in de provincies Zuid-Kivu en Maniema. Samen met internationale- en lokale partners helpen wij hier gevluchte en lokale kinderen en jongeren bouwen aan hun toekomst.

Met psychosociale steun helpen wij de Congolese kinderen hun trauma's verwerken. We bieden jongeren veiligheid en bereiden hen voor op de volgende stap in hun (werkende) leven met onze beroeps- en levensvaardigheidstrainingen. Wij steunen jongeren in hun zoektocht naar een baan of helpen ze met het beginnen van een eigen bedrijf.

Daarnaast zetten wij ouders en verzorgers in hun kracht, zodat zij er voor hun kinderen kunnen zijn. Samen met gemeenschappen zetten wij jeugdgroepen op waar oplossingen voor problemen - zoals uitbuiting en seksueel geweld - worden besproken. Zo helpen wij kinderen in DR Congo hun stem vinden en bouwen aan hun toekomst.

Onze projecten

Benieuwd naar onze projecten in DR Congo? Klik op de locaties hieronder!

Hier werken wij

War Child is actief in de Democratische Republiek Congo sinds 2013

40,651

Deelnemers

3

Partners

5

War Child-projecten

 • DR Congo - Samen In Actie 5.0

  Provincies Kalehe & Fizi in Zuid-Kivu

  Binnen dit programma werken wij samen met dertien andere NGO's om de veiligheid van gevluchte en lokale gemeenschappen in Oost-Congo te kunnen garanderen. Meer informatie (in het Engels)

 • Noodonderwijs in DRC

  Fizi-regio

  Dit project speelt in op de behoeften van kinderen die door conflicten en natuurrampen vroegtijdig het onderwijs dreigen te verlaten. Met kwalitatief noodonderwijs zetten wij alles op alles om ervoor te zorgen dat kinderen en jongeren naar school blijven gaan en hun diploma halen.

 • Veilige plek voor kwetsbare kinderen

  Kalehe-regio

  Dit noodprogramma beschermt de meest kwetsbare kinderen in DR Congo door families te herenigen en kinderen te helpen reïntegreren in de samenleving. Wij richten ons voornamelijk op kinderen die banden hebben/hadden met gewapende groepen, onbegeleide kinderen, overlevenden van gendergerelateerd geweld en kinderen die zijn getroffen door het geweld in Kalehe.

 • Noodhulp aan kwetsbare gezinnen

  Salamabila, Kabambare en Maniema

  Met dit overkoepelende programma versterken wij de weerbaarheid en veerkracht van meisjes en jongens die te maken hebben gehad met geweld. Dit doen wij door kinderen en families toegang tot beschermingsdiensten te geven, bewustwording rondom risico's te vergroten en gemeenschappen in staat te stellen een veilige omgeving te creëren voor kinderen.

 • Bescherming

  Mwenga and Fizi-regio's

  Dit door OCHA gefinancierde project werkt aan de versterking van kinderbeschermingssystemen voor kinderen die getroffen zijn door conflicten in de Zuid-Kivu gebieden Fizi en Mwenga.

Onze partners in de regio

KUA partner DRC logotype

KUA (Kujitegemea Action)

KUA verdedigt de rechten van kinderen en biedt humanitaire hulp aan kwetsbare mensen

Naar website
CFAD partner DRC logo

CFAD (Centre de Formation et d'Action pour le Développement)

CFAD draagt bij aan de structurele verbetering van de levensomstandigheden van kwetsbare personen

Naar website