Disclaimer

Algemene voorwaarden

War Child verwerkt persoonsgegevens ten behoeve van haar donateursadministratie, fondsenwervende programma’s en om te informeren over haar activiteiten. Dit is terug te lezen in ons privacy statement. Zie Privacyverklaring voor de meeste recente versie. Als je geen informatie meer wilt ontvangen van War Child kun je dit op elk gewenst moment schriftelijk melden aan War Child, Antwoordnummer 9295, 1000 WZ, Amsterdam of via info@warchild.nl.

Bij betaling via incasso geef je toestemming aan War Child (Incassant-ID: NL24ZZZ412153930000) om doorlopend incasso-opdrachten naar jouw bank te sturen zodat een bedrag van jouw rekening afgeschreven kan worden wegens jouw donateurschap aan War Child. Ook geef je hiermee toestemming aan jouw bank om doorlopend een bedrag van jouw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van War Child. Als je het niet eens bent met een specifieke incasso afschrijving kun je deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met jouw bank. Vraag jouw bank naar de voorwaarden.