Zo helpen wij gemeenschappen kinderen te beschermen

Doe de rondleiding

Beschermende laag vormen

Programma
“Wij zien gemeenschappen als een essentiële beschermende laag rondom kinderen. Seeds brengt mensen samen om een veilige omgeving voor kinderen te creëren, waar door humanitaire crisis beschadigde kinderbeschermingstructuren worden versterkt.”

Rinske Ellermeijer, Onderzoeksleider voor Seeds

Lees meer Minder

Meer weten over hoe wij kinderen een veilige plek bieden? Lees hier verder

Waarom?

Gemeenschap in actie

  • Zo'n 50 miljoen kinderen in crisissituaties groeien op zonder goede bescherming in de vorm van o.a. wetten, toezicht, en alarm- en zorgdiensten
  • Met name in arme gebieden zijn er nauwelijks diensten om kinderen te beschermen
  • Seeds stelt lokale gemeenschappen in staat kinderen te beschermen door hen te activeren en samen een systeem van verantwoording te creëren
Wat?

Intrinsieke motivatie

Gemeenschappelijke doelen stellen

Lees meer Minder

Seeds bouwt voort op de intrinsieke motivatie van gemeenschappen om kinderen veilig te laten opgroeien. De macht en de besluitvorming ligt bij de gemeenschap - wij, als uitvoerende instantie, spelen een faciliterende rol. Omdat de initiatieven vanuit de gemeenschap zelf komen - en dus niet van bovenaf worden opgelegd - hebben ze een veel grotere kans van slagen.

Hoe?

Op eigen kracht

Hoe zorg je ervoor dat kinderen veilig opgroeien? Dat weten families, leraren en andere betrokken vaak beter dan wie ook. Seeds is ontworpen om de kracht en potentie van deze gemeenschappen te benutten én versterken. Wij helpen hen problemen signaleren, eigen verantwoordelijkheid pakken, en oplossingen bedenken én uitvoeren om kinderen zo effectief mogelijk te kunnen beschermen.

Waar?

Landen

Wij hebben de effectiviteit van ons Seeds-programma onderzocht bij lokale gemeenschappen in Sri Lanka en Colombia. De volgende stap is het evalueren van alle resultaten.

Wie?

Samen stappen zetten

Wij ontwikkelen en testen Seeds in samenwerking met Save the Children. Onze lokale onderzoekspartner in Colombia is Universidad de Los Andes.

Met onze partners hebben wij onlangs de haalbaarheid, relevantie en duurzaamheid van Seeds onderzocht in Colombia. De bevindingen vormen onze leidraad in mogelijke verbeteringen van het programma.

sleep om te verplaatsen