Zo vinden wij de kinderen die onze hulp het meest nodig hebben

Doe de rondleiding

Kinderen in nood opsporen

Programma
“Twee onderzoeken hebben inmiddels aangetoond dat 'ReachNow' helpt in het traceren van kinderen die geestelijke gezondheidszorg nodig hebben. Dit is een belangrijke stap naar een betere toegang tot psychosociale steun in conflictgebieden.”

Myrthe van den Broek, onderzoeker bij War Child

Lees meer Minder

Wil je meer weten over deze wetenschappelijke studies en de resultaten? Lees verder:

  1. Onderzoek 1: bezette Palestijnse gebieden (Engels)
  2. Onderzoek 2: Sri Lanka (Engels)
Waarom?

Zorgelijke obstakels overwinnen

  • Veel kinderen en jongeren die geestelijke gezondheidszorg nodig hebben, krijgen deze steun niet - zelfs niet wanneer er diensten beschikbaar zijn
  • Vaak is de drempel voor hen te groot - en niet simpelweg opgelost als er meer psychosociale steun wordt aangeboden. Was het maar zo simpel.
Lees meer Minder

Voorbeelden van drempels zijn: negatief stigma's, schaamte, symptomen niet erkennen en een voorkeur voor zelfredzaamheid.

Wat?

Download ReachNow

Onze ReachNow-methode helpt bij het opsporen van - en bemoedigt hulp zoeken bij - kinderen met psychosociale problemen in conflictgebieden. ReachNow is een serie geïllustreerde verhalen over kinderen met veelvoorkomende emotionele, gedrags- en/of gezinsproblemen. Elk verhaal wordt vertelt op een manier die past binnen de leefwereld van kinderen - en kan worden aangepast aan diens specifieke, culturele context.

Lees meer Minder

Deze eenvoudige, innovatieve methode is betaalbaar en kan hierdoor op grote schaal worden ingezet. Download hier een Engelse versie van ReachNow.

Hoe?

Verhalen met illustraties

De ReachNow-pagina met illustraties is gekoppeld aan een eenvoudige beslisboomdiagram - waarmee getrainde begeleiders uit de gemeenschap kinderen en gezinnen kunnen identificeren die steun nodig hebben.

Lees meer Minder

Begeleiders kunnen mensen in nood vervolgens doorverwijzen naar een getrainde professional. Hierdoor krijgen zij direct de zorg die ze nodig hebben, of kunnen zij snel terecht bij andere beschikbare hulpdiensten.

Wie?

Onze partners

Wij ontwikkelen ReachNow in samenwerking met lokale en internationale partners, waaronder: SOS Kinderdorpen, TPO Uganda, Palestinian Counselling Center en ESCO.

Waar?

Landen

Wij hebben tot dusver twee evaluaties van ReachNow afgerond: één op scholen in de bezette Palestijnse gebieden en een in gemeenschap in Sri Lanka. Daarnaast doen wij op dit moment verder onderzoek naar de effectiviteit van ReachNow in Oeganda.

Onderzoeksagenda

Hulp zoeken

Samen met TPO Uganda doen wij onderzoek naar de effectiviteit van ReachNow in het proactief opsporen van - en het aanmoedigen van hulp zoeken door - kinderen met psychosociale problemen. In het bijzonder onderzoeken we hoeveel kinderen en jongeren die door ReachNow zijn opgespoord, vervolgens geestelijke gezondheidszorg zoeken bij TPO.

Hoe nu verder?

Hulp zoeken aanmoedigen

Lees meer Minder

Proactief kinderen met mentale gezondheidsproblemen opsporen is essentieel - maar niet de énige stap in het vergroten van toegang tot psychosociale steun in conflictgebieden. Wij ontwikkelen aanvullende strategieën om het hulpzoekgedrag van kinderen en jongeren in conflictgebieden verder te bevorderen.

sleep om te verplaatsen