Waarom TeamUp?

Veerkracht vergroten

TeamUp wil de veerkracht van kinderen vergroten. De meeste kinderen hebben die van zichzelf: ze zijn in staat om moeilijkheden te overwinnen. In een situatie als deze, zijn sociale contacten moeilijk. Maar met steun en aandacht van familie en anderen om zich heen, kunnen ze hun leven goed oppakken. Ze kunnen bovendien nieuwe vaardigheden aanleren om tegenslagen in de toekomst beter aan te kunnen.

Om de veerkracht van kinderen te vergroten, zijn structuur, emotionele stabiliteit en sociale contacten nodig. In het schema zie je hoe dit werkt.

TeamUp voor gevluchte kinderen in Nederland

Om de veerkracht van kinderen te vergroten, zijn structuur, emotionele stabiliteit en sociale contacten nodig.

Structuur

Kinderen zijn het meest veerkrachtig als ze zich goed voelen en de sfeer thuis warm is. Maar ook een voorspelbare en goed georganiseerde omgeving – met duidelijke en consequente regels, normen en verantwoordelijkheden – heeft een positieve uitwerking. TeamUp kan structuur bieden aan kinderen en een gevoel van normaliteit. Dat kan door de games dagelijks of op dezelfde dagen in de week, op een vast tijdstip te spelen en volgens een duidelijke structuur uit te voeren.

Omgaan met emoties

Kinderen hebben in deze tijd soms emoties waar ze niet goed raad mee weten, zoals boosheid, angst, stress en verveling. TeamUp kan helpen hier beter mee om te gaan. De games kunnen spelenderwijs gedragsvaardigheden aanleren die kinderen ook kunnen gebruiken in hun dagelijks leven.

De games roepen tal van emoties op: je bent blij als je wint en baalt als je verliest. Dit biedt kinderen momenten om te leren hoe zij om kunnen gaan met hun emoties. Daarbij roept TeamUp vooral plezier op en biedt het op die manier ook een uitlaatklep voor hun energie, stress en spanning.

Sociale contacten

Ieder kind heeft de steun van volwassenen nodig om zich op een goede manier te kunnen ontwikkelen. Als je lang achter elkaar samen thuis bent, en kinderen alleen met broertjes, zusjes en hun ouders kunt spelen, kunnen de irritaties oplopen. De games stimuleren een positief en plezierig contact tussen de kinderen onderling en de volwassenen in huis.

TeamUp wordt mede mogelijk gemaakt door het Fonds voor asiel, migratie en integratie.

Logo AMIF - Europese Unie fonds voor asiel, migratie en integratie - partner War Child

het Fonds voor asiel, migratie en integratie (AMIF)

Het AMIF Fonds biedt subsidie voor asiel en opvang, integratie en terugkeer.

Naar website