Hoeveel verdient de directeur van War Child?

Per 1 september 2015 is Tjipke Bergsma de nieuwe directeur van War Child. Het jaarinkomen van Tjipke is €110.000. Hieronder leggen we uit waarom onze directeur dit bedrag verdient.

Als directeur van War Child heb je een zware taak. Je draagt 7 dagen per week en 24 uur per dag de eindverantwoordelijkheid voor de hulp - en de kwaliteit ervan - aan kinderen in oorlogsgebieden. En voor de veiligheid van de mensen die bij War Child werken. Van die ruim vijfhonderd mensen werkt het allergrootste deel in landen die in grote crisis verkeren. De veiligheid en de toekomst van de honderdduizenden kinderen en families die aan onze programma’s meedoen staat daar op het spel. De directeur is verantwoordelijk voor de veilige en kwalitatief optimale uitvoering van onze programma’s.

Ook financieel heeft Tjipke een stevige verantwoordelijkheid. Bijna honderdduizend mensen vertrouwen ons maandelijks geld toe om ons werk te doen. We werken veel samen met grote (internationale) bedrijven en overheidspartners. In 2015 bedroegen de inkomsten van War Child € 28,4 miljoen.

Ook is het salaris in overeenstemming met de richtlijnen van de Vereniging van Fonds wervende Instellingen (VFI). Sinds 2005 heeft de VFI - de brancheorganisatie voor goede doelen - een regeling voor het belonen van directeuren, de Regeling Beloning Directeuren. Elk lid moet zich daaraan houden. Het maximumsalaris ligt – per 1 oktober 2015 - op € 144.000. Het gemiddelde jaarinkomen van directeuren van grote organisaties (meer dan 20 miljoen aan inkomsten) ligt op € 111.674. Onze directeur verdient dus een voor zijn functie geldend gemiddeld salaris.