Hoeveel verdient de directeur van War Child?

Per 1 september 2015 is Tjipke Bergsma de nieuwe directeur van War Child. Het jaarinkomen van Tjipke is €107.963. Hieronder leggen we uit waarom onze directeur dit bedrag verdient.

Als directeur van War Child heb je een zware taak. Je draagt 7 dagen per week en 24 uur per dag de eindverantwoordelijkheid voor de hulp - en de kwaliteit ervan - aan kinderen in oorlogsgebieden. En voor de veiligheid van de mensen die bij War Child werken. Van die ruim 350 mensen werkt het allergrootste deel in landen die in grote crisis verkeren. De veiligheid en de toekomst van de honderdduizenden kinderen en families die aan onze programma’s meedoen staat daar op het spel. De directeur is verantwoordelijk voor de veilige en kwalitatief optimale uitvoering van onze programma’s.

Ook financieel heeft Tjipke een stevige verantwoordelijkheid. Bijna honderdduizend mensen vertrouwen ons maandelijks geld toe om ons werk te doen. We werken veel samen met grote (internationale) bedrijven en overheidspartners. In 2016 bedroegen de inkomsten van War Child  €28,7 miljoen. Het jaar ervoor bedroeg dit €28,4 miljoen.

De zwaarte van de directiefunctie is getoetst aan de hand van de ‘Adviesregeling beloningen directeuren van goede doelen’. Deze adviesregeling is op 7 december 2005 door de leden van de brancheorganisatie GDN vastgesteld (de regeling is aangepast per 1 januari 2015). Op grond van deze regeling is de functie van directeur ingeschaald in functiegroep J, met een maximale beloning van € 144.000. De directeur van War Child verdient dus een salaris onder deze norm.