Zolang zij blijven vechten, blijven wij knokken

16 oktober 2023

WCNL_Zolang_1920x1080_KLein
Nog nooit is een kind een oorlog begonnen. Toch zijn juist kinderen vaak de dupe van bruut oorlogsgeweld. We kijken, samen met de wereld, met afschuw naar de gebeurtenissen in Israël en Gaza. We maken ons ernstig zorgen over het lot van kinderen en families die betrokken zijn geraakt bij het geweld. Tegelijk liggen onze noodplannen klaar en roepen we wereldleiders en betrokken partijen op om álle kinderen te beschermen. Tegen elke prijs. Ernst Suur, directeur van War Child, legt uit hoe War Child nu te werk gaat.

Wat kan War Child nu doen voor kinderen in de getroffen gebieden?

Veel mensen - ook onze medewerkers, hun partners en kinderen - schuilen in doodsangst voor het escalerende geweld. Vorige week trof een bom ons kantoor in Gaza, gelukkig raakten er geen mensen gewond. Maar niemand is veilig. Hierdoor kunnen we nu nog weinig doen, maar onze noodplannen liggen klaar zodat we direct in actie kunnen komen zodra het kan. Onze focus zal dan in eerste instantie liggen op het geven van psychosociale noodhulp, zodat we kinderen kunnen helpen om uiting te geven aan al hun vreselijke ervaringen. Het is van levensbelang dat we deze hulp snel bieden, om ernstige mentale problemen op langere termijn te voorkomen.

Wat is de positie van War Child in dit conflict?

Wij kiezen altijd partij voor de kinderen. Wanneer de rechten van kinderen worden geschonden - ongeacht door wie - spreken wij ons hiertegen uit en werken wij hard om verdere schendingen te voorkomen.

Hoe spreekt War Child zich uit?

Samen met andere organisaties die opkomen voor kinderrechten staan we in contact met nationale en internationale beleidsmakers, zoals regeringsleiders en de Verenigde Naties.

We roepen betrokken partijen op om álle kinderen in Israël en de bezette Palestijnse gebieden te beschermen, tegen elke prijs. En verzoeken hen alles te doen wat in hun macht ligt om een verdere escalatie van het conflict te voorkomen. Ook doen we een dringend beroep op alle partijen om zich te houden aan hun afspraken binnen het internationaal humanitair recht en de veiligheid van burgers – en met name kinderen – te waarborgen.

We vragen met klem aan beleidsmakers of ze toegang voor hulpverleners in Gaza kunnen opeisen, zodat nu eerst voedsel en water en straks andere hulp bij kinderen terecht kan komen.

Steunt War Child zowel Israëlische als Palestijnse kinderen?

War Child heeft lange tijd programma’s voor zowel Israëlische als Palestijnse kinderen gehad. Omdat we merkten dat Israëlische kinderen op steun konden rekenen van de Israëlische regering, hebben we in 2011 het besluit genomen om onze programma’s alleen te richten op kinderen in de bezette Palestijnse gebieden. De situatie daar is heel kwetsbaar, waardoor kinderen minder kunnen rekenen op goede opvang.

Wat doet War Child in de bezette Palestijnse gebieden?

Op dit moment zijn alle activiteiten voor de kinderen helaas stilgelegd. Zodra we kunnen, pakken we ons werk samen met lokale professionals en maatschappelijke organisaties weer op om kinderen te beschermen en hun psychosociale welzijn te versterken. Ook gaan we dan weer verder met de steun aan ouders en verzorgers om hun kinderen te helpen omgaan met het leven in een conflictgebied.

Wat kunnen wij doen?

Zolang zij blijven vechten, zullen wij blijven knokken. Daarom blijven we aandacht vragen voor de situatie van kinderen die opgroeien met de gevolgen van oorlog. In Israël en Gaza, maar ook in de rest van de wereld. Oorlog is onvoorspelbaar, maar wij zorgen dat kinderen op ons kunnen rekenen. Dit geldt ook voor kinderen die opgroeien in conflictgebieden zoals Oekraïne, Soedan of Libanon. Want ook voor hen blijft steun hard nodig. Het feit blijft, we kunnen dit niet alleen. Dus, alle hulp blijft welkom.