Wij voorkomen de naschok in Syrië met psychosociale eerste hulp

21 februari 2023

Noordwest-Syrië

War Child Alliance_Earthquake_Syria_Children20230208
Miljoenen Syrische en Turkse families werden gisteravond opnieuw getroffen door een zware aardbeving - twee weken na de eerste reeks vernietigende aardschokken. Ruim 46.000 mensen kwamen hierbij om en hun aantal stijgt nog steeds. Tienduizenden gezinnen zitten onbeschut in de bittere kou. In Noordwest-Syrië bieden onze teams kinderen warme spullen, veilige plekken én essentiële psychosociale eerste hulp. Zo helpen wij de naschok voorkomen.

Natuurgeweld bovenop oorlogsgeweld

De aardbevingen in Turkije en Syrië zijn het zwaarst in bijna 100 jaar - en treffen miljoenen gevluchte Syrische gezinnen die al kampen met jarenlang oorlogsgeweld, een cholera-uitbraak en een barre winter. Voor hen is de schok onbeschrijflijk. Onze directeur Ernst Suur vertelt: "Vanwege een gebrek aan materieel en hulp wordt er in Noordwest-Syrië nauwelijks gegraven. Er liggen heel veel mensen onder het puin." Zij die de ramp wel hebben overleefd, zijn alles kwijtgeraakt: geliefden, hun schuilplaats voor de vrieskou en hoop op een toekomst. Opnieuw zijn zij op de vlucht - dit keer voor natuurgeweld.

Eerste hulp bij psychische nood

Terwijl de grond onder hun voeten nog naschudt, dringt bij veel families langzaam maar zeker de omvang van de ramp door. Hun paniek maakt plaats voor hevig verdriet, pijn en ongeloof. Wie zijn zij verloren, waar kunnen ze terecht - en wat nu? De psychosociale gevolgen van de ramp uiten zich bij elk kind verschillend. Sommigen worden angstig of boos, anderen sluiten zich stilletjes af. Het is van levensbelang dat wij deze kinderen en hun families opvangen, troost en bovenal psychosociale eerste hulp bieden. Zo snel mogelijk. Alleen zo kunnen wij hen beschermen tegen verdere psychische schade.

“In Syrië zorgen wij er met onze lokale partnerorganisaties voor dat kinderen hun stress en traumatische ervaringen zo snel mogelijk kunnen loslaten."
Ernst Suur, directeur War Child Nederland
Zeven miljoen kinderen zijn getroffen door de aardbeving in Turkije en Syrië

Talloze Syrische gezinnen zijn door de aardbeving opnieuw op de vlucht - ditmaal voor natuurgeweld

Foto: War Child

Kinderen zijn alles kwijtgeraakt na de aardbeving in Syrië

Met tijdige psychosociale eerste hulp kunnen wij kinderen beschermen tegen verdere psychische schade

Foto: War Child

Noodhulp ter plaatse

Omdat wij al jaren in Syrië werken, waren wij direct na de bevingen ter plaatse. Zo konden wij snel schakelen en direct noodhulp bieden in het noordwesten van Syrië. Onze focus ligt nu op het ondersteunen en trainen lokale partnerorganisaties om direct psychosociale eerste hulp te verlenen aan getroffen kinderen en hun families. Deze teams bestaan uit maatschappelijk werkers en noodhulpmedewerkers. Samen organiseren zij onder andere activiteiten voor kinderen zoals de 12-jarige Akram, om hen te helpen omgaan met pijnlijke emoties en hun gemoedstoestand te kunnen beoordelen. Daarnaast geven deze teams ook praktische informatie en steun aan ouders, en verwijzen zij kinderen die dit nodig hebben door naar meer gespecialiseerde instanties.

Veilige plekken om op adem te komen

Naast psychosociale noodhulp helpen wij Syrische gezinnen ook met etenswaren, tenten, dekens, matrassen, kachels en winterkleding. Directeur Ernst Suur vertelt: "In Syrië zorgen wij er met onze lokale partnerorganisaties voor dat kinderen en families de stress en traumatische ervaringen zo snel mogelijk kunnen loslaten. Het is belangrijk maar níet voldoende om dekens of eten te geven. De mentale gezondheid van mensen staat op z'n kop. Mensen hebben paniekaanvallen, hoge stress - zeker kinderen - en zij hebben direct hulp nodig om de ramp te kunnen verwerken. Hoe langer je hiermee wacht, hoe groter de kans op blijvende schade. Wij zetten alles op alles om dat te voorkomen," zegt Ernst.

“Op onze veilige plekken in Noordwest-Syrië kunnen kinderen even uit de chaos stappen, op adem komen en hun verdriet en verhaal delen."
Ernst Suur, directeur War Child Nederland
Kinderen zijn alles kwijtgeraakt na de aardbeving in Syrië

Naast psychosociale noodhulp helpen wij Syrische gezinnen met etenswaren, tenten, dekens en winterkleding

Foto: War Child

Kinderen zijn alles kwijtgeraakt na de aardbeving in Syrië

Op onze veilige plekken vangen wij kinderen op en bieden wij ouders praktische informatie

Foto: War Child

Even de chaos uit

Ernst vervolgt: "Bij acute stress - in dit geval door de aardbeving - moet je ervoor zorgen dat je de juiste mensen hebt die samen met getroffen kinderen kunnen stilstaan bij wat er is gebeurd. Je geeft kinderen de kans om hun verhaal en verdriet kwijt te kunnen. Om op de lange termijn erger te voorkomen, en zodat zij de eerste stress en angst kunnen loslaten en op adem kunnen komen. Dit doen wij door het opzetten van veilige plekken waar kinderen samenkomen en door middel van spel, sport en creativiteit weer bij zichzelf kunnen komen. Zodat ze even uit de chaos kunnen stappen en zich minder alleen voelen in hun verdriet en angst."

"Door dit structureel te doen geven we kinderen houvast, kunnen wij problemen bijtijds signaleren en kinderen die dit nodig hebben extra steun geven of doorverwijzen," aldus Ernst. Psychosociale eerste hulp is onderdeel van onze noodhulpacties wereldwijd en zetten wij bijvoorbeeld in voor gevluchte Oekraïense gezinnen.

Er is véél meer hulp nodig

De wereld van kinderen in het rampgebied staat - letterlijk - op z'n kop. Meer hulp is keihard nodig. En snel, want voor Syrische kinderen is elke dag zonder de juiste hulp er een te veel: zonder tijdige steun wacht hen een nieuwe ramp. Dat kunnen we niet laten gebeuren. Door snel en goed ingrijpen helpen wij kinderen hun traumatische ervaringen verwerken. Hier hebben wij jouw hulp bij nodig. Doe jij mee? Steun onze actie en voorkom de naschok in Syrië.