Lage Kosten Beleid

Je mag verwachten dat het geld wat War Child ontvangt, ten goede komt aan de hulp aan oorlogskinderen. Zodat zij opgevangen worden, in onze programma's. En uiteindelijk, door een goede begeleiding in een veilige omgeving, weer een beter bestaan kunnen opbouwen. Dat vinden wij logisch. Daarom werken wij met een lage kosten beleid.

Maximaal 15% kosten
Wij willen dat er zoveel mogelijk geld bij programma’s terecht komt, zodat er zoveel mogelijk kinderen deel kunnen nemen. Zij hebben onze hulp heel hard nodig. Daar maken wij ons als organisatie hard voor. In 2016 waren de inkomsten 4 % lager dan begroot. Dat heeft ervoor gezorgd dat met vrijwel gelijkblijvende uitgaven 15,7 % van de inkomsten zijn uitgegeven aan organisatiekosten. We verwachten in 2017 volgens het budget weer maximaal 15 % uit te gaan geven aan deze kosten.

De cijfers liegen er niet om
Maar wat valt er dan precies onder het begrip kosten? Daar kunnen we een helder antwoord op geven: alle uitgaven die wij maken. Salarissen van medewerkers bijvoorbeeld, of kosten die we maken om fondsen te werven. Maar ook kantoorartikelen of reclamecampagnes. Ter voorbeeld: in 2014 gaven we slechts 14.5% van onze inkomsten uit. Daarmee blijven we ruimschoots onder de norm van het CBF-keurmerk. Deze richtlijn stelt dat niet meer dan 25% van de totale kosten uit fondsenwerving mag bestaan. Deze lijn houden we vast! Kijk voor deze en andere cijfers naar ons jaarverslag.

Kantoorpand
Het lage kosten beleid geldt ook voor onze huisvesting. War Child heeft daarom voor een kantoorpand gekozen op de meest geschikte en zo goedkoop mogelijke plek tegen een zo gunstig mogelijk tarief. We zitten daarom in een woonwijk, boven een Albert Heijn supermarkt. Ook heeft War Child bewust gekozen voor een huurpand, zodat we niet gebonden zijn. Lees hier meer. 

Mede mogelijk gemaakt door…
Dit alles zou onmogelijk zijn zonder sponsors. Wij hebben heel veel bereidwillige bedrijven en mensen achter ons staan. Marketing- en communicatiemiddelen, evenementen, kantoorartikelen, computers, mobieltjes en zelfs auto’s worden betaald door onze sponsors en bedrijfspartners. War Child is het enige goede doel in Nederland dat dit op deze schaal doet.