De organisatie

War Child gelooft in de kracht van samenwerking. Samen kunnen we daadwerkelijk de toekomst positief beïnvloeden.

War Child kan – en wil - haar missie niet alleen verwezenlijken. Om zoveel mogelijk oorlogskinderen te helpen, benut War Child alle beschikbare middelen, talent en inspiratie. War Child gelooft in de kracht van samenwerking. Samen kunnen we daadwerkelijk de toekomst positief beïnvloeden.

War Child is gespecialiseerd in hulp aan kinderen in oorlogsgebieden, en opereert daarbij onafhankelijk en neutraal. War Child kijkt niet naar afkomst, leeftijd, religie of geslacht. De programma’s van War Child omvatten psycho-sociale hulp, scholing en bescherming voor de kinderen, en betrekken hierbij zoveel mogelijk volwassenen uit hun omgeving.

Bereik en omvang
In 2014 hebben 246.675 kinderen actief meegedaan met de programma’s van War Child. Op dit moment is War Child actief in 10 landen.

Doel van War Child is daar hulp te bieden waar het nodig is. Het grootste deel van de War Child medewerkers werkt dan ook ‘in het veld’. Ongeveer driehonderd vaste werknemers zijn dagelijks ter plekke in touw voor de kinderen. De meeste medewerkers komen uit het land zelf. Tien procent is expat. Verder ondersteunt War Child 75 lokale partnerorganisaties, financieel en met expertise.

Op het hoofdkantoor in Amsterdam werken op dit moment 83 vaste medewerkers (67fte), aangevuld met meer dan veertig vrijwilligers en stagiairs. Meer dan vijftig vrijwillige voorlichters vertegenwoordigen War Child in Nederland.    

Raad van Toezicht en Directie
War Child heeft een Raad van Toezicht en een directie. De Raad van Toezicht bestaat uit Peter Bakker (voorzitter), Willemijn Verloop (vice-voorzitter), Rob Theunissen (penningmeester), Edith Kroese, Raymond Cloosterman en Max Glaser. De leden van de Raad van Toezicht werken op vrijwillige basis. Sinds 1 juni 2012 is Bernard Uyttendaele directeur van War Child. Hij stond aan de wieg van het War Child Business Ambassadors Network. Dat netwerk stelt War Child onder meer in staat een lage kosten beleid te hanteren, door een groot deel van de activiteiten gesponsord uit te voeren. Uyttendaele heeft uitgebreide bestuurderservaring. Hij volgt Mark Vogt op als directeur, die tussen 2007 en 2012 leiding gaf aan de organisatie. Meer informatie over de Raad van Toezicht van War Child staat in het jaarverslag. Het Reglement van de Raad van Toezicht is hier te vinden.

Lage kosten
War Child hanteert een uniek lage-kostenbeleid. Veel overhead, zoals ict, telefoons en kantoorinrichting is100% gesponsord. De salarissen van de directie en medewerkers liggen ruim onder de richtlijnen van de Vereniging voor Fondsenwervende Instellingen (VFI). Hierdoor blijft zoveel mogelijk gedoneerd geld vrij voor hulpverlening.

Transparantie
War Child is open. Transparant in communicatie én in de resultaten van de programma’s. Soms gaat het goed, maar er gaan ook dingen mis. Dat zeggen we ook. War Child heeft geen verborgen agenda. Het draait om de kinderen, niet om de organisatie.

War Child International
War Child International is het wereldwijd opererend netwerk van onafhankelijke organisaties die oorlogskinderen helpen. Op dit moment bestaat het netwerk uit War Child Nederland, War Child Canada en War Child UK. Naam en logo zijn dezelfde, financieel, juridisch en operationeel staan de organisaties los van elkaar. In de programmalanden wordt waar mogelijk samen gewerkt. www.warchild.org