Wetten en Beleid Beïnvloeden

Het werk van War Child is geen kinderspel.

Zo hebben we te maken met mensen die soms geen boodschap hebben aan het welzijn van kinderen. Er zijn veel tegengestelde belangen en macht wordt vaak misbruikt. Personen die het verschil kunnen maken moeten overtuigd worden hun positie in te zetten ten behoeve van het welzjin van kinderen.

Wetten die kinderen moeten beschermen zijn er niet, of worden met de voeten getreden. Op papier bestaat een prachtig systeem om kinderen te beschermen, maar de realiteit is vaak anders. Daar worden kinderen in conflictgebieden de dupe van. Daar vechten we tegen. Dat doen we niet alleen, maar in samenwerking met gelijkgezinde organisaties en netwerken.

Waar mogelijk, voeren we politieke lobby. Als het helpt, delen we onze kennis. Trainen we lokale organisaties. Doen we zaken met het bedrijfsleven en nodigen we die minister zelf uit om naar het oorlogsgebied te komen.

Alles om de rechten van kinderen te beschermen. Dat doet War Child niet alleen. Daar helpen de kinderen aan mee. Door met een dansvoorstelling of musical hun situatie aan de kaak te stellen bijvoorbeeld. En de noodzaak van krachtig optreden tegen misbruik en schending van hun rechten over te brengen. Geen sterkere ambassadeurs voor kinderrechten dan kinderen zelf.

Door deze lobby zo aan te pakken, bereikt War Child meerdere doelen. De kinderen krijgen een stem. Hun zelfvertrouwen krijgt hiermee een enorme opsteker. En ze ontwikkelen hun talenten, waardoor ze later betere kansen hebben op de arbeidsmarkt. Ze denken na over hun eigen belangen, en doen bij het samenstellen van de voorstellingen onderling vertrouwen op. Tegelijkertijd kunnen  machthebbers op de eerste rang meemaken wat de effecten zijn van hun beslissingen.

Ga terug naar Dit doen we - Zo doen we het - Op deze niveaus>>