Werken als vrijwilliger

Zonder vrijwilligers zou War Child War Child niet zijn. Door de vrijwillige inzet van veel van onze medewerkers blijven de kosten van onze organisatie laag, wat weer ten goede komt aan ons werk in het veld. We nemen je werk als vrijwilliger dan ook zeer serieus. We begeleiden je, en houden je betrokken bij ons werk in het veld via de wekelijkse Tam Tam bijeenkomsten en diverse evenementen, zoals 538voorWarChild. Als vrijwilliger op het hoofdkantoor doe je nuttige werkervaring op, lunch je kosteloos mee in onze gezellige kantine en heb je recht op een reiskostenvergoeding. Helaas kan War Child vanwege het grote aantal aanmeldingen niet iedereen een vrijwilligersplek aanbieden. Daarom hanteren we een selectieprocedure, die vaak bestaat uit een sollicitatieronde.

Vrijwilligerswerk in het veld
Ook in het geval van vrijwilligers werkt War Child zoveel mogelijk met mensen uit de programmalanden zelf. Zij spreken de taal en zijn beter op de hoogte van lokale structuren en gebruiken. We vinden het belangrijk dat kennis en ervaring voor het land behouden blijft als ons werk erop zit en War Child de aandacht op andere conflictgebieden richt. Om die reden werken wij vrijwel uitsluitend met lokale vrijwilligers.

Terug naar het vacatureoverzicht