Onderwijsprojecten

Onderwijs is één van de drie belangrijkste peilers van War Child. School biedt regelmaat, structuur. En natuurlijk perspectief. Het zorgt ervoor dat ook oorlogskinderen weer kunnen rekenen op een toekomst!

Projecten

Onze onderwijsprogramma’s sluiten aan bij de bestaande onderwijssystemen. War Child zelf richt geen scholen op, dat is de taak van de overheid. Wij willen het bestaande onderwijssysteem sterker maken, daarom werken we nauw samen met de ministeries van Onderwijs. Alleen als er geen scholen zijn, zetten we alternatieve leerplekken op. Daar geven we onder andere inhaallessen aan kinderen die veel onderwijs hebben gemist. 

Can't Wait To Learn

War Child ontwikkelde samen met internationale en Nederlandse projectpartners Can’t Wait To Learn. Deze methode is opgezet voor de miljoenen kinderen uit conflictgebieden die niet naar school kunnen omdat er geen school in de buurt is of omdat ze gevlucht zijn. Met deze innovatieve methode krijgen kinderen snel, flexibel en goed onderwijs. Ze leren via op maat gemaakte educatieve spellen op tabletcomputers – waar ze ook zijn. Het is onze droom dat de komende jaren honderdduizenden kinderen via deze bijzondere lesmethode leren rekenen en lezen! Lees meer.

Back to the future

Veel Syrische vluchtelingenkinderen en kinderen uit kwetsbare Libanese bevolkingsgroepen gaan niet naar school. Daarom heeft War Child het project ‘Back to the Future’ opgezet. We leren de kinderen lezen en schrijven, geven les in Engels en Frans, les aan kinderen met leerproblemen en huiswerkbegeleiding. Dit project zorgt ervoor dat kinderen weer de mogelijkheid krijgen om deel te kunnen nemen aan het formele onderwijs in Libanon. Lees meer

Teacher Professional Development

School moet een veilige en stimulerende omgeving zijn, waar kinderen betekenisvol leren. Niet door rijtjes stampen, maar door te begrijpen waarom iets zo is. War Child heeft een innovatieve nieuwe methode ontwikkeld waarbij leraren gecoacht worden. Coaches werken met hen op reguliere basis om ze te laten zien hoe ze leerlingen veiligheid kunnen bieden, kunnen stimuleren en op een positieve manier kunnen corrigeren. Dat zorgt voor een motiverende sfeer in de klas. Dat positieve gedrag nemen kinderen over in hun omgang met leeftijdsgenoten en volwassenen. En later, als ze zelf ouder zijn, geven ze dat weer door aan hun eigen kinderen. Lees meer