Weer meedoen

Beter voelen door hulp

War Child komt op voor kinderen die er niet meer bij horen. Bijvoorbeeld omdat een kind als soldaat moest meedoen en daarna niet meer welkom is in zijn dorp.

War Child zorgt dat hun familie ze weer helpt. De kinderen kunnen een beroep leren, zodat ze later aan het werk kunnen en weer mee kunnen doen in hun dorp. En War Child zorgt dat ze kunnen spelen. Door samen te lachen vergeten kinderen hun angst en verdriet. Hierdoor krijgen ze weer zelfvertrouwen en maken ze weer vrienden. Daardoor voelen ze zich beter.