‘Wat onderwijs voor mij betekent...'

Onderwijs geeft kinderen hoop en kans op een betere toekomst. Helaas zijn er rond de 7 miljoen kinderen in de Democratische Republiek van Congo die niet naar school kunnen. Dit enorme aantal is inclusief alle duizenden kinderen die gevlucht zijn uit buurland Burundi.

War Child zet zich in voor de rechten van deze kinderen. Onderwijs geeft kinderen behalve kansen, ook structuur en regelmaat. Elk kind heeft recht op onderwijs – toch zijn er wereldwijd meer dan 30 miljoen kinderen die vanwege gewapende conflicten nooit een leraar hebben gezien.

Kwalitatief onderwijs

War Child heeft programma’s opgezet in de Democratische Republiek van Congo om zo veel mogelijk kinderen daar te voorzien van kwalitatief onderwijs. In het vluchtelingenkamp in Lusenda en Kalehe bieden we met onze programma’s inhaalonderwijs aan, zodat zij in de toekomst zonder achterstand kunnen instromen in het reguliere onderwijs.

Zelfexpressie

De programma’s van War Child zijn gericht op het verbeteren van het zelfbeschermingsmechanisme van kinderen in DRC. Dit vermindert de kans dat kinderen in de toekomst in aanmerking komen met geweld, misbruik of verwaarlozing. We moedigen deze kinderen aan om vooral hun eigen stem te laten horen over hun recht op onderwijs. Daarvoor organiseren we specifieke trainingen waar kinderen en jongeren leren hoe ze hun gevoelens en gedachten kunnen uiten.

Kinderen in de Lusenda- en Kalehe vluchtelingenkampen hebben foto’s gemaakt om ons in hun eigen woorden te vertellen wat onderwijs voor hen betekent. Hieronder zijn er een paar te bekijken.

Meer over ons werk in DRC