War Child in Colombia

'Con paz, aprendemos más' - 'Met vrede leren we meer'

Geweldsspiraal doorbreken

War Child wil de geweldsspiraal in Colombia doorbreken. Daarom werken we in de regio’s die onze steun het meeste nodig hebben: Chocó en Putumayo. Twee afgelegen gebieden die hard zijn getroffen door het conflict.

Bouw mee aan vrede

Jij kunt een bijdrage leveren aan een vreedzaam Colombia door ons werk in Putumayo te steunen. Nu het vredesakkoord is getekend, lijkt vrede in Colombia dichterbij dan ooit. Maar daar is wel een stabiele generatie voor nodig. War Child heeft een effectieve methode ontwikkeld waarbij we kinderen en jongeren in een veilige omgeving en via creatieve activiteiten weer vertrouwen geven in zichzelf en elkaar. Onze methode werkt: op gezette tijden meten we resultaten en evalueren we de voortgang. En we delen onze werkwijze met de Colombiaanse overheid, zodat zij gebruik kunnen maken van onze expertise.

Met jouw investering maak je een belangrijk verschil in het leven van deze kinderen. War Child heeft nog 500.000 euro nodig om dit succesvolle programma ook in 2017 mogelijk te maken. Neem deel aan het werk van War Child in Colombia en bouw mee aan vrede!

Veilige scholen

Putumayo is een ruraal gebied waar vooral indianen wonen. In de regio Chocó zijn de meeste bewoners Afro-Colombianen. Ouders werken vaak honderden kilometers van huis op plantages. Kinderen worden aan hun lot overgelaten. Zonder bescherming van ouders of verzorgers zijn zij bijzonder kwetsbaar. Ze lopen kans in handen te vallen van bendes of gewapende groeperingen, verkracht te worden of op een andere manier geconfronteerd te worden met geweld. De school is een natuurlijke plek waar kinderen op kunnen terugvallen. Een vreedzame plek, waar ze niet alleen leren

en eten, maar ook kunnen ontspannen en kind kunnen zijn. Om kinderen ook ’s nachts veiligheid te bieden, is een aantal reguliere scholen een internaat geworden waar kinderen wonen en ze 24/7 bescherming krijgen.

Drie methoden

Peace Places
De scholen waar War Child in Colombia werkt zijn Peace Places, vreedzame plekken waar kinderen beschermd zijn tegen het geweld en veilig kunnen leren. Hier kunnen kinderen, jongeren en ouders meedoen aan onze Peacebuilding- en Child Protection-programma’s. War Child is hiermee gestart in januari 2015. Nu lopen deze programma’s op alle scholen in de rurale gebieden waar kinderen wonen. En War Child gaat haar werk verder uitbreiden met Peace Places op reguliere scholen in afgelegen dorpen, waar kinderen ‘s middags wel naar huis gaan.

Peacebuilding
Hiermee richt War Child zich op vreedzaam met elkaar omgaan. Vechten in plaats van praten lijkt de norm in Colombia. We leren kinderen en jongeren hoe ze met stress, woede en pijn kunnen omgaan zonder ruzie te zoeken of agressief te worden. We zorgen dat kinderen, jongeren en ouders weer vertrouwen krijgen in elkaar en in volwassenen. En we bieden positieve alternatieven voor geweld om de geweldsspiraal te doorbreken, zodat deze kinderen een vreedzame toekomst tegemoet kunnen gaan.

Child protection
Hiermee beschermt War Child jongeren tegen rekrutering door gewapende illegale bendes en drugsorganisaties. Voor kinderen en hun ouders die opgroeien zonder toekomstperspectief is de keuze voor geweld of snel (drugs)geld vaak snel gemaakt. War Child laat zien hoe kinderen, jongeren en hun ouders signalen van ronselaars kunnen opvangen en hoe ze daarmee kunnen omgaan. Ook maken we ze weerbaar. We geven ze zelfvertrouwen en laten ze trots zijn op zichzelf, zodat ze de juiste keuzes kunnen maken.

Ontdek wat jij kunt doen om ons werk in Colombia te steunen