War Child organiseert internationale conferentie

Hoe zorgen we ervoor dat kinderen uit oorlogsgebieden hun leven weer oppakken? Deze vraag staat centraal tijdens een driedaagse conferentie in Kampala, Oeganda. Kinderen en internationale deskundigen delen hun ervaringen.

Van 25 tot en met 27 september organiseert War Child samen met het Centre for Children in Vulnerable Situations deze conferentie. Het hoofdthema is re-integratie. Re-integratie projecten helpen oorlogskinderen om terug te keren naar hun familie en gemeenschap. En om emotioneel en geestelijk te herstellen van hun oorlogservaringen. Ook onderwijs is een belangrijk onderdeel van re-integratieprogramma’s. Kinderen leren lezen, schrijven en een vak. Zodat ze weer een actieve rol kunnen spelen in de gemeenschap, met zicht op werk.

Projecten verbeteren
Al jarenlang is re-integratie een hoofdthema in de bescherming van kinderen in conflictgebieden. Maar er valt nog steeds veel winst te behalen. Het doel van de conferentie is dan ook de re-integratieprogramma’s verder te verbeteren door aanbevelingen hiervoor te publiceren.

Kinderen en experts in gesprek
Tijdens de bijeenkomst zullen onderzoekers, beleidsmakers en deskundigen met verschillende specialismen met elkaar in gesprek gaan. Ook kinderen praten mee en delen hun ervaringen en ideeën. Op dit moment zijn de deelnemers van de driedaagse conferentie al druk bezig op een online platform. De uitkomst van de online discussie wordt gedeeld met Oegandese oorlogskinderen. “Participtie van kinderen is een belangrijk onderdeel van de conferentie,” zegt Julie McBride, Adviseur Kinderrechten en Beleidsbeïnvloeding, bij War Child.

Na de conferentie zal een discussie met beleidsmakers plaatsvinden over de vraag: “Hoe gaan we nu verder?”. Internationale ontwikkelingsorganisaties, vertegenwoordigers van de Verenigde Naties en afgevaardigden van de Oegandese overheid bespreken dan hoe ze de aanbevelingen in te praktijk gaan brengen.

Volg de conferentie via de speciale Facebook Event Page

Meer informatie over War Child’s re-integratieprogramma vind je op: www.warchildholland.org/reintegration