War Child krijgt een 8-

War Child houdt de relatie met u als Business Friend graag optimaal. Tijd dus voor een goed gesprek. Moventem was bereid om volledig gesponsord onderzoek te doen naar tevredenheid onder onze Business Friends, en stelde hen de vraag: hoe gaat het tussen ons?

Van de 110 ondernemers uit het Business Friends netwerk hebben in totaal 29 Business Friends de vragenlijst ingevuld. Zij vonden betrouwbaarheid, transparantie en doelgerichtheid de belangrijkste kenmerken voor de samenwerking met War Child.

Juist in een tijd met economische uitdagingen bleek het helder communiceren over doelstellingen en resultaten belangrijk voor Business Friends. Logisch.

Reden om Business Friend te worden is voor het overgrote deel van de ondervraagden de persoonlijke benadering vanuit War Child. Hierdoor ontstaat voor veel Business Friends enthousiasme en betrokkenheid, ook onder de medewerkers.

Het canvasdoek waarmee Business Friends hun betrokkenheid tonen, is veruit het meest gebruikte en gewaardeerde communicatiemiddel.

Natuurlijk blijkt ook ruimte voor verbetering. Zo zou het merendeel van de Business Friends het op prijs stellen wanneer War Child concrete voorstellen doet voor acties, kleinschalige evenementen zou organiseren en het liefst met één vast contactpersoon zou werken.

Al met al beloonden de Business Friends de samenwerking met een 7,89. Een fraai rapportcijfer, zeker, maar we zullen er alles aan doen dit cijfer te verhogen.

We nemen de bevindingen dan ook ter harte, en gaan ermee aan de slag. Mocht u tussentijds opmerkingen over onze samenwerking hebben, of suggesties om deze te verbeteren, schroom dan niet deze met ons - of beter: met uw vaste contactpersoon Emma Wille - te delen. emma.wille@warchild.nl