Wist je dat de meeste vluchtelingen in het thuisland worden opgevangen?

In de tijd dat jij deze zin hebt gelezen, heeft minimaal één persoon ergens ter wereld zijn huis moeten ontvluchten.

Vaak wordt gedacht dat vluchtelingen massaal de grens oversteken richting Europa. Cijfers van de Europese Unie laten een heel ander beeld zien. Eind 2017 waren er 68,5 miljoen mensen over de hele wereld op de vlucht. Het overgrote deel hiervan - 40 miljoen mensen - wordt in eigen land opgevangen. 25,4 Miljoen vluchtelingen zochten opvang in een ander land, en 3,1 miljoen mensen vroegen over de grens asiel aan. 


De feiten op een rij. Wist je dat...

  • Het aantal vluchtelingen in 2017 met 2,9 miljoen steeg? Dit is de grootste toename ooit in één jaar
  • De meerderheid (58%) van de vluchtelingen in stedelijke gebieden woont? Niet in kampen of landelijke gebieden
  • 52% van de vluchtelingen wereldwijd onder de 18 jaar is? (Dit is het hoogste percentage in een decennium - en velen van hen worden niet begeleid of zijn gescheiden van hun familie)
  • Rond de 85% van de vluchtelingen onderdak vindt bij gemeenschappen - in lage- en middeninkomenslanden - die zelf al worstelen met armoede?
  • Vluchtelingen gemiddeld gesproken pas na 20 jaar terugkeren naar hun thuisland?
  • De meeste vluchtelingen uit de bezette Palesteinse gebiedenSyriëAfghanistanZuid-Soedan en Somalië komen?

Zo helpen wij

De effecten van oorlog en je huis ontvluchten zijn voor kinderen vaak rampzalig. In veertien landen zetten wij ons in voor een beter leven van honderdduizenden oorlogskinderen. Zo hielpen wij in 2017 in totaal 290.596 kinderen. Met onze bewezen programma’s bieden wij kinderen de kans om een toekomst op te bouwen, voor henzelf en hun gemeenschap. Wij helpen deze kinderen - en hun directe omgeving - met het verwerken van hun ingrijpende ervaringen. Zodat zij weer contact durven maken met andere mensen en langzaam maar zeker weer (zelf)vertrouwen. Want 

Wapens tegen angst

Creatieve methoden met muziek, spel en sport zetten wij in als wapen tegen angst, somberheid en agressie. Samen met de kinderen, hun ouders, scholen en lokale leiders creëren we een veilige omgeving waarin kinderen sociale, emotionele en praktische vaardigheden leren zodat zij weer deel kunnen nemen aan de samenleving.


Vond je dit interessant? Lees dan...

Meer over onze missie

Wat wij bereikten in 2017

Hoe jij War Child steunt

 

Tekst: Leoni Fohr
Beeld: War Child