Stagiaire/Vrijwilliger: Onderzoek en ondersteuning

'Onderzoek en advocacy voor War Child'
31 juli 2017

Doel van de positie

War Child zoekt een stagiaire/vrijwilliger voor het vergaren van informatie ten behoeve van de advocacy van War Child. Daarnaast zal de stagiaire specifiek onderzoek doen naar de Nederlandse budgettaire inzet voor psychosociale zorg in noodhulp, ontwikkelingshulp en specifieke sectoren zoals vluchtelingen en migratie. De uitkomst van het onderzoek zal zijn een rapport en opiniestuk voorafgaand aan de besprekingen van het Najaarsnota in november 2017. Het stuk moet leiden tot aanbevelingen en plannen om de impact van Nederlandse inzet rondom psychosociale zorg in de nasleep van conflict en natuurrampen te verbeteren. Samen met MHPSS.net coördineert War Child de Coalitie voor Geestelijke Gezondheidszorg en Psychosociale Steun.

Werkzaamheden

In overleg met de bovengenoemde Coalitie voor Geestelijke Gezondheidszorg en Psychosociale Steun zal de stagiaire/vrijwilliger een literatuuronderzoek doen, daarbij het Nederlands beleid en praktijk aan elkaar koppelend, en met focus op de noodzaak vanuit een menselijk perspectief voor het bereiken van de meest marginale groepen zoals kinderen in psychische nood. In juli 2017 heeft Kamerlid Diks een motie ingediend over dit onderwerk dat als uitgangspunt kan dienen voor het onderzoek. In deze motie vraagt Diks om een specifiekere monitoring van gemarginaliseerde groepen binnen de Sustainable Development Goals. Ze verzoekt de regering te onderzoeken, hoe de impact van de SDG’s voor deze groepen gemonitord kan worden. Zonder duidelijke criteria zal monitoring m.b.t. het bereiken van kinderen en hun families uit conflictgebieden die te maken hebben met psychische problemen.

Naast dit specifiek onderzoek zal de stagiaire/vrijwilliger informatie vergaren voor de advocacy van War Child op een 4-tal onderwerpen: Grand Bargain, Global Compact for Refugees and Migrants, power analyse van Europeese donoren die psychosociale zorg steunen, en de relevantie van Internationale netwerken zoals VIOCE en ICVA Tot slot zal de stagiaire/vrijwilliger een opzet maken voor de invulling van het ECOSOC lidmaatschap van War Child.

Jouw rol

  • Het verfijnen van de onderzoeksvraag & informatie vergaren
  • Steun aan de advocacy adviseur op de 4 bovengenoemde onderwerpen
  • Een overzicht maken van bestaand onderzoek en rapporten over het impact van Nederlandse inzet rondom psychosociale zorg.
  • Het schrijven van de rapport en opiniestuk op voorgestelde thema

Jouw profiel

  • Bachelor’ of Master’s degree in journalistiek, internationale betrekkingen, sociale wetenschappen, conflict studies, of vergelijkbare studie
  • Aantoonbare onderzoekservaring
  • Goede schrijfvaardigheid in het Engels
  • Vermogen om strakke tijdsplanning aan te houden
  • Flexibiliteit om taken aan te passen aan nieuwe ontwikkelingen en inzichten
  • Zelfstandig kunnen werken

Tijdspad: direct beschikbaar tot december 2017 (periode van ongeveer 8-12 weken)

Geïnteresseerde kandidaten kunnen zich voor 1 september 2017 aanmelden door een motivatiebrief en CV sturen naar eamonn.hanson@warchild.nl