Een netwerker voor TeamUp (consultant)

War Child zoekt op korte termijn een drietal consultants die ons ondersteunen bij het vinden van de juiste personen om vrijwilliger te worden in het project TeamUp.
30 november 2017

De organisatie:

Gevluchte kinderen hebben grote behoefte aan ontspanning, structuur en veiligheid. Zodat ze weer gewoon kind kunnen zijn. War Child, UNICEF Nederland en Save the Children bundelen daarom hun jarenlange expertise en ontwikkelen een programma voor gevluchte kinderen in Nederland. Het gezamenlijke project ‘TeamUp’ biedt deze kinderen activiteiten zoals sport, spel en dans. Zo kunnen ze zich ontspannen, hun nare ervaringen een plek geven en weer even kind zijn. Dat is noodzakelijk om zich weer veilig te voelen. De activiteiten zijn een aanvulling op initiatieven van andere organisaties en de Nederlandse overheid. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) verwelkomt het gezamenlijk optreden van War Child, UNICEF Nederland en Save the Children.

De opdracht:

Het project TeamUp wordt momenteel in meer dan twintig opvanglocaties voor vrijwilligers uitgevoerd en het is onze ambitie om dit uit te breiden naar 32 opvanglocaties. De begeleiding van de activiteiten in de opvanglocaties wordt gedaan door vrijwilligers, die door War Child en Save the Children worden gescreend en getraind. Aan deze mensen worden hoge eisen gesteld en in sommige delen van Nederland blijkt het moeilijk om voldoende mensen te identificeren en te activeren om mee te doen. Een intensievere aanpak van mensen die lokaal zijn ingebed, is nodig. Daarom zoeken we voor elk van de regio’s Noord (Ter Apel, Balk, Assen, Zutphen, Harderwijk, Almelo, Luttelgeest, Hardenberg), Zeeland/Brabant (Goes, Middelburg, Gilze, Overloon), en Limburg (Sweikhuizen, Maastricht, Echt, Weert) iemand die voor drie maanden in de betreffende regio op consultancy basis de volgende taken uitvoert:

  • Identificeer sleutelfiguren en – organisaties die hun netwerk kunnen inzetten om TeamUp onder de aandacht te brengen en om mensen te enthousiasmeren om vrijwilliger te worden;
  • Zoek en onderhoudt contact met deze personen en organisaties en faciliteer hen in het benaderen van potentiële vrijwilligers voor TeamUp;
  • Wees aanwezig op bijeenkomsten, festivals, (Kerst)markten en alle mogelijke andere gelegenheden om TeamUp onder de aandacht te brengen en mensen persoonlijk te benaderen;
  • Benader uitzendbureaus en arbeidsmarkt communicatiebureaus, universiteiten, hogescholen en andere geëigende kanalen met het verzoek de vrijwilligersvacature TeamUp onder de aandacht te brengen;
  • Probeer (grote) bedrijven in de regio ertoe te bewegen TeamUp te promoten en de vrijwilligersvacature te verspreiden;
  • Bedenk creatieve manieren om potentiële vrijwilligers op het spoor te komen.

Profiel:

Je bent woonachtig in dit gebied en goed ingebed in de lokale context. Je beschikt over een groot netwerk en weet de juiste mensen en organisaties te identificeren. Je bent representatief, enthousiasmerend, resultaatgericht, flexibel en in staat om de coalitiepartners van TeamUp te vertegenwoordigen. Je beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden en je bent vaardig in het onderhouden van contacten op diverse niveaus.

Overeenkomst en tarief:

De opdracht is voor 26 dagen (of 52 dagdelen) in een periode van drie tot vier maanden. Het tarief is € 375 incl. BTW per dag.

Verder:

War Child voert een actief veiligheidsbeleid voor kinderen. Daarom vragen wij van onze medewerkers en zzp-ers de bereidheid tot naleving van onze gedragscode, medewerking bij het opvragen van een Verklaring Omtrent het Gedrag en het aanleveren van een relevante referentie.

Interesse?

Herken je jezelf in bovenstaand profiel, ben je geïnteresseerd en wil je een bijdrage leveren aan TeamUp? Reageer dan voor 12 december. Naast jouw cv, ontvangen wij graag jouw ideeën over de te kiezen aanpak in de vorm van een (klein) overzicht van activiteiten die jij wilt ondernemen om ervoor te zorgen dat jouw aanstelling voldoende aanmeldingen van potentiële vrijwilligers oplevert. Je kunt dit sturen naar secretariaat@savethechildren.nl. Meer weten over TeamUp? Lees het hier of neem contact op met Marinke Ros via 070-338 4448.