War Child in uw testament

Later als ik groot ben... Alle kinderen hebben dromen en wensen. Onze wens is samen te bouwen aan een toekomst in vrede voor miljoenen kinderen die nu getroffen zijn door oorlog en geweld. Kinderen die opgroeien met angst, verdriet of woede.

Kinderen zijn veerkrachtig, ook kinderen die zoveel ellende hebben meegemaakt. War Child doorbreekt de cirkel van geweld met psychosociale hulp, onderwijs en bescherming. Wij helpen oorlogskinderen hun afschuwelijke ervaringen te verwerken, zich verder te ontwikkelen en weer in de toekomst te kijken.

Wensen vervullen zich niet vanzelf, u kunt hier wel aan bijdragen. Door War Child op te nemen in uw testament. Zo zorgt u ervoor dat ook na uw dood, kinderen geholpen worden aan een betere toekomst. Samen halen we de oorlog uit een kind.

Stappenplan testament

 

1. Toekomstwens

Het is onze wens om samen te bouwen aan een toekomst voor vrede. Is het ook uw wens om te werken aan een vredige toekomst voor kinderen in oorlog en conflict? U kunt zelf beslissen hoe u War Child wilt opnemen in uw testament. Met het gemak en de verschillende mogelijkheden blijft het uw wens. Want kinderen hebben het recht in vrede op te groeien, vrij van angst en geweld, hun talenten te ontwikkelen en te worden wie ze willen zijn.

2. Hoe werkt het?

War Child in uw testament opnemen is gemakkelijk. U kunt kiezen uit een legaat, medeerfgenaam of een uniek nalatenschap-programma.

Legaat 
U geeft in uw testament aan welk exact geldbedrag of welk goed (bijvoorbeeld een huis) wordt nagelaten aan een door u gekozen persoon of organisatie. Een voordeel hiervan is dat u meerdere legaten kunt opnemen in uw testament en dat uw wensen helder op papier staan om in de toekomst onduidelijkheid te voorkomen.

Mede-erfgenaam
War Child benoemen als mede-erfgenaam. In een erfstelling laat u alle erfgenamen een vastgesteld deel van uw bezit na. War Child komt in aanmerking voor het door u zelf vastgestelde deel.

Uniek nalatenschap-programma
U bepaalt zelf wat er met uw erfenis gebeurt. War Child laat dit op een inzichtelijke en inspirerende wijze zien. Met dit speciale programma kunt u nu al actief, samen met andere erflaters, concrete projecten steunen. Wilt u nu al actief betrokken zijn bij het bouwen aan een toekomst vol vrede voor een nieuwe generatie? Dat kan nu via dit programma.

3. Samen bouwen

War Child staat bij de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit houdt in dat er geen belasting wordt geheven over uw nalatenschap. Twee keer voordeel! Voor u en voor War Child. Uw testament komt geheel ten goede aan een betere toekomst voor kinderen in oorlog en conflict.

4. Notaris

De notaris laat het testament registreren in het landelijk Centraal Testamenten Register. Zo kan uw testament na uw overlijden door elke notaris in Nederland worden opgevraagd. U kunt uw testament op elk moment laten wijzigen. Wilt u War Child in uw testament laten opnemen? De onderstaande gegevens zijn ter informatie voor de notaris. Stichting War Child, gevestigd te Amsterdam, postadres: Helmholtzstraat 61 G, 1098 LE Amsterdam ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel, onder dossiernummer: 41215393. U kunt samen met uw notaris uw wensen bespreken wat betreft uw nalatenschap.