Testament

Staat u achter ons doel om de oorlog uit een kind te halen? En wilt u War Child op een speciale manier steunen? U kunt overwegen om War Child op te nemen in uw testament. Zo geeft u oorlogskinderen weer een toekomst.

Bij het opmaken van een testament bepaalt u zelf wat er met uw nalatenschap gebeurt. Aan wie en wat u wilt nalaten is geen eenvoudige beslissing. Als u overweegt ons op te nemen in uw testament, blijft u War Child steunen om de oorlog uit een kind te halen. Met uw nalatenschap stelt u onze lokale medewerkers in staat oorlogskinderen te beschermen tegen geweld. Bovendien verleent War Child psychosociale hulp aan kinderen die slachtoffer zijn geworden van bruut geweld, zodat zij hun negatieve ervaringen kunnen verwerken. Uw gift maakt het mogelijk dat oorlogskinderen maandenlange en soms jarenlange begeleiding krijgen, net zolang als nodig is. Zij krijgen weer een toekomst. U kunt dit mogelijk maken door ons als erfgenaam te benoemen of door een legaat op te nemen in uw testament. 

De belastingdienst krijgt niets
War Child staat bij de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Nalaten aan een ANBI heeft als voordeel dat er geen belasting wordt geheven over de nalatenschap. Uw nalatenschap aan War Child komt dus geheel ten goede aan een beter bestaan voor oorlogskinderen, de belastingdienst krijgt niets. 

Hoe maakt u War Child tot erfgenaam? 
U kunt War Child op twee manieren tot erfgenaam benoemen. Allereerst kunt u ons begunstigen met een legaat. U geeft dan in uw testament aan welk exact geldbedrag of welk goed (bijvoorbeeld een huis) wordt nagelaten aan een door u gekozen persoon of organisatie. Het grote voordeel is dat er geen discussies plaats kunnen vinden rondom erfdelen: uw wensen staan helder op papier. Ook kunt u War Child benoemen als mede-erfgenaam. Dit heet een erfstelling, waarbij u alle erfgenamen een vastgesteld deel van uw bezit nalaat. Wij komen dan in aanmerking voor het door u zelf vastgestelde deel.

Samen bouwen aan nalatenschap
Draag bij aan het unieke nalatenschap-programma van War Child. Door nu al actief, met andere erflaters, concrete projecten te steunen via uw testament. War Child stelt u op inzichtelijke en inspirerende wijze in staat om zelf te bepalen wat er met uw erfenis gebeurt. En om nu al actief betrokken te zijn bij het bouwen aan vrede voor een nieuwe generatie. Uw inbreng in het programma is gewenst. Samen bouwen we aan onze nalatenschap. Heeft u vragen of wilt u graag meer informatie? Maak dan een persoonlijke afspraak met Ambika Lucassen via 020 422 77 77 of stuur een e-mail naar ambika.lucassen@warchild.nl

Gegevens notaris
Een testament maakt u aan bij de notaris. Hij heeft de volgende gegevens van War Child nodig: 
Stichting War Child, gevestigd te Amsterdam, postadres: Helmholtzstraat 61 G, 1098 LE Amsterdam ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel, onder dossiernummer: 41215393