Wist je dat...

• Het aantal vluchtelingen in Libanon wordt geschat op twee miljoen - ongeveer een derde van de bevolking van het land. En dat in 5 jaar tijd. Vergelijk: Europa ving in 2015 (het hoogtepunt van de vluchtelingencrisis) zo'n 1.2 miljoen vluchtelingen op.

• 70,5% van de Syrische bevolking in Libanon leeft onder de armoedegrens.

• Tussen de 400.000 en 500.000 Syrische vluchtelingen zijn niet geregistreerd. Vluchtelingen zonder geldige verblijfsvergunning riskeren op elk moment opgesloten en mishandeld te worden.

• Deze instroom van mensen heeft een overweldigend effect gehad op de sociale, economische en politieke stabiliteit van het land. De infrastructuur van het land verslechtert snel en gevluchte kinderen kunnen vaak niet naar school.

• De werkloosheid neemt sterk toe, vooral onder jongeren. Kinderen in Libanon blijven opgroeien in een klimaat van wantrouwen en angst. De spanning tussen verschillende religieuze en etnische groepen escaleert nog steeds in uitbraken van geweld. Voor kinderen is het daardoor niet veilig om op te groeien in Libanon.

Via onze Safe Spaces geven we ze een stukje veiligheid. War Child wil zoveel mogelijk kinderen bereiken. Het afgelopen jaar heeft War Child bijna 100.000 kinderen in Libanon kunnen helpen. Met jouw donatie kunnen we meer Safe Spaces opzetten en meer kinderen bereiken.

 

Een Safe Space voor elk oorlogskind. Doe mee!