Time to be a Child

‘Safe Spaces’ zijn plekken waar kinderen veilig kunnen spelen, leren en zichzelf ontwikkelen. In Libanon en Jordanië bieden we Syrische kinderen en kwetsbare kinderen uit de lokale gemeenschap deze veilige plek. Een plek waar ze gewoon weer even kind kunnen zijn. En waar ze hun heftige ervaringen kunnen verwerken.

En dat is hard nodig. Want veel van deze kinderen hebben de gruwelijke oorlog in Syrië meegemaakt. Ze hebben hun huis achtergelaten en wonen nu vaak in tenten, opeengepakt, zonder te weten hoe lang dit gaat duren. Naast kinderen en jongeren betrekt War Child in het project Time To Be a Child ook hun ouders en de gemeenschap waarin ze opgroeien. Dat doen we omdat zij een belangrijke rol hebben bij de ontwikkeling van kinderen. 

Spelenderwijs het ABC ontdekken

Terwijl de ouders bijvoorbeeld een sessie in ‘Positief opvoeden’ volgen, gaan de jongste kinderen - vijf en zes jaar oud - naar de ‘kleuterschool’ in de War Child Safe Space. Hier raken ze vertrouwd met het alfabet, leren zij samen te spelen en nieuwe vriendjes te maken. Je moet niet raar opkijken wanneer de meester opeens in een clownspak aankomt.

Zorgen delen

Gevluchte kinderen tussen zes en vijftien jaar oud volgen vaak een maar een halve dag school per dag. Zij missen hun vriendjes, en moeten opnieuw hun plek vinden. Deze groep biedt War Child psychosociale ondersteuning, sport en recreatieve activiteiten. We combineren creatieve activiteiten en spelletjes om de veerkracht van de kinderen te vergroten, en om beter met hun dagelijks leven om te gaan. Een voorbeeld uit Jordanië is een middag waarin meisjes een zelfportret maken. Een meisje tekent een prinses met een traan. Ze vertelt dat ze moet gaan trouwen, tegen haar wil in. Door haar verhaal te delen merkt ze dat ze niet de enige is. Zo voelt zich minder alleen. Ons team is getraind in het herkennen van deze problemen en samen met ouders en de gemeenschap te zoeken naar alternatieven.

In de huid van een ander kruipen

In de jeugdclubs voor jongeren van 15 tot 20 jaar staan theater en film centraal. Wat is voor hen een trending topic? In Jordanië kiest een groep een onderwerp als 'Onderwijs voor meisjes', en maakt daarover een theaterstuk. Inclusief script, kostuums en decor werken ze weken naar de voorstelling  toe. ‘Waarom zou mijn broertje - die veel lagere cijfers haalt dan ik - wel door kunnen studeren en ik niet?’ Ouders vertellen dat ze niet eens wisten dat hun dochters het zo belangrijk vinden, en na de voorstelling was het nog lang het onderwerp van gesprek in de buurt. 

Nooit te oud om te leren

Omdat ouders en verzorgers een belangrijke rol spelen in het leven van een kind, betrekken we ze ook actief in onze programma’s.  Want het kan knap lastig zijn een verantwoordelijke en ondersteunde ouder te zijn, wanneer je net uit je huis bent gevlucht, werkeloos bent of je niet weet waar je familieleden zijn gebleven. War Child biedt voorlichting en psychosociale ondersteuning voor vaders en moeders. We adviseren ze hoe hun kinderen kunnen beschermen, en ondanks alle stress kunnen opvoeden. Zo weten zij dat ze er niet alleen voor staan. 

De War Child-trainers in dit project komen uit de lokale gemeenschap, en worden door War Child opgeleid. Time to be a Child wordt gesteund door IKEA Foundation.

Een Safe Space voor elk oorlogskind. Doe mee!