"Een Safe Space is meer dan een veilige plek."

Het kan een school, tent of buurthuis zijn. Waar dan ook. Het is ook een gevoel. Belangrijkste is dat de kinderen zich er veilig voelen. En beschermd. Dat ze weer kunnen spelen en leren. Dat doen we via onze programma’s, samen met hun ouders, leraren en de gemeenschap. We laten ze weer geloven in hun dromen. “Want je kunt een kind alles afnemen, behalve zijn dromen,” zegt Melad, veldmedewerker War Child Libanon.

Syrië, Zuid-Soedan, Oost Congo, Colombia, Iraq. Miljoenen kinderen groeien op in een omgeving vol geweld. Ze leven op de vlucht, kunnen niet naar school, verliezen familieleden en missen de sociale structuur van hun gemeenschap. Ze zijn geregeld slachtoffer van verwaarlozing, uitbuiting en misbruik. Het continue gevoel van gevaar is desastreus voor hun ontwikkeling. War Child biedt deze kinderen een veilige plek. 

Safe Spaces

In deze zogenaamde Safe Spaces, veilige plekken, kunnen kinderen in creatieve workshops zich ontladen en leren ze door de door War Child ontwikkelde IDEAL-methode omgaan met hun woede, angst en verdriet. Ze leren wat hun rechten zijn, en volgen bijlessen zodat hun leerachterstand opgelopen door de oorlog niet te groot wordt. Ouders helpen we om te gaan met de problemen van hun kinderen. Ook zorgen we voor voorlichting in de gemeenschap en leiden we leraren op. Allemaal in en rond onze Safe Spaces. Veilige plekken, even weg van het geweld.

Een Safe Space kan een klaslokaal in een schoolgebouw zijn, een mooie ruimte in een buurthuis, een tent in een vluchtelingenkamp of gewoon een fijn veldje in een dorp. Een plek waar kinderen samen toneelspelen, sporten en leren. En gewoon weer even kind kunnen zijn. 

Maar hoe ziet dat er dan precies uit? Minou Hexspoor, Manager programma-ontwikkeling in Libanon, laat je één van de twintig Safe Spaces van Libanon van binnen zien:

 

Er zijn meer veilige plekken nodig

Om zoveel mogelijk oorlogskinderen te kunnen helpen, zijn er meer Safe Spaces nodig. Veilige plekken waar kinderen door middel van psychosociale hulp, onderwijs en bescherming de kans krijgen om zich te ontwikkelen tot evenwichtige volwassenen. En zodat deze kinderen ook een toekomst tegemoet gaan.

Een Safe Space voor elk oorlogskind. Doe mee!