Safe Space

Wat is nou precies een Safe Space? En wat gebeurt er in zo'n Safe Space en hoe helpt dat oorlogskinderen?

Syrië, Zuid-Soedan, Oost Congo, Colombia, Iraq. Miljoenen kinderen groeien op in een omgeving vol geweld. Ze leven op de vlucht, kunnen niet naar school, verliezen familieleden en missen de sociale structuur van hun gemeenschap. Ze zijn geregeld slachtoffer van verwaarlozing, uitbuiting en misbruik. Het continue gevoel van gevaar is desastreus voor hun ontwikkeling. War Child biedt deze kinderen een veilige plek. 

Safe Spaces

In deze zogenaamde Safe Spaces, veilige plekken, kunnen kinderen in creatieve workshops zich ontladen en leren ze door de door War Child ontwikkelde IDEAL-methode omgaan met hun woede, angst en verdriet. Ze leren wat hun rechten zijn, en volgen bijlessen zodat hun leerachterstand opgelopen door de oorlog niet te groot wordt. Ouders helpen we om te gaan met de problemen van hun kinderen. Ook zorgen we voor voorlichting in de gemeenschap en leiden we leraren op. Allemaal in en rond onze Safe Spaces. Veilige plekken, even weg van het geweld.

Een safe space kan een klaslokaal in een schoolgebouw zijn, een mooie ruimte in een buurthuis, een tent in een vluchtelingenkamp of gewoon een fijn veldje in een dorp. Een plek waar kinderen samen toneelspelen, sporten en leren. En gewoon weer even kind kunnen zijn. 

Maar hoe ziet dat er dan precies uit? Minou Hexspoor, Manager programma-ontwikkeling in Libanon, laat je één van de twintig Safe Spaces van Libanon van binnen zien:

Er zijn meer veilige plekken nodig

Om zoveel mogelijk oorlogskinderen te kunnen helpen, zijn er meer Safe Spaces nodig. Veilige plekken waar kinderen door middel van psychosociale hulp, onderwijs en bescherming de kans krijgen om zich te ontwikkelen tot evenwichtige volwassenen. En zodat deze kinderen ook een toekomst tegemoet gaan.

Geef oorlogskinderen een veilige plek. Doe mee.