Recycle oude ICT apparatuur

Apparatuur die niet meer gebruikt wordt heeft nog steeds waarde. Zeker voor War Child. Verzamel uw oude apparatuur, en doneer de recyclewaarde aan War Child

Is uw ICT-apparatuur aan vervanging toe? Wij brengen u graag in contact met IT-Donations!
War Child is een van de drie geselecteerde goede doelen van IT-donations. IT-Donations richt zich op het verwerken en verkopen van afgeschreven IT-apparatuur, mobiele telefoons en PDA's. De opbrengst hiervan gaat naar het goede doel. Door apparatuur die vervangen gaat worden te laten ophalen door IT-Donations, steunt u War Child. De gehele restwaarde van deze apparatuur wordt omgezet in een donatie. Ga voor meer informatie naar: http://www.itdonations.nl/

Mobieltjes inzamelen via het GSM Retourplan
In Nederland zijn miljoenen mobiele telefoons in gebruik. Daarnaast ligt een groot aantal oude mobieltjes, ongebruikt of defect, thuis in een kast of la. Uiteindelijk komen deze mobiele telefoons in het milieu terecht. Jammer, want er zit meer in uw oude mobieltje dan u denkt. Vaak is hergebruik prima mogelijk.

De stichting GSM Retourplan doet daar iets aan. Zij zamelen oude mobiele telefoons in en geven deze een tweede leven of laten ze op verantwoorde wijze recyclen. Dat is milieuvriendelijker, én het levert geld op. De opbrengsten komen volledig ten goede aan goede doelen: het World Food Programme en War Child. Ga voor meer informatie naar http://www.gsmretourplan.nl.